Náš tým

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagožka – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

 

Speciální pedagožka, etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Od září nabízím dětem a rodičům  instruktáž stimulačního programu Maxík. Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
Vhodný je také  pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže.

-nabízím možnost instruktáže programu Ropratem (rozvoj pracovního tempa). Je určen pro děti od 8-16let.
V případě zájmu o tento program mě prosím
kontaktujte.

Mgr. Tereza Beráková

psycholožka školního poradenského zařízení Prahy 9, bude v naší škole pracovat každé sudé úterý v době od 8:00 do 10:00 hodin v kabinetě  č. 2006, 1. poschodí budovy č. 500 (nám. J. Berana)Více informací

Psycholožka pedagogicko – psychologické  poradny

pro Prahu 3 a 9

(detašované  pracoviště  U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany)

každé úterý v sudém školním týdnu v kabinetu č. 2006 ( 1. patro ve vstupní  budově ZŠ na nám. J. Berana ) od 8:00 do 10:00 hodin

Pedagogicko psychologická poradna

Mgr. Monika Chovancová

Školní psycholožka

Mgr. Jana Lepková

Speciání pedagožka

Mgr. Lucie Levitová

Speciální pedagožka

Mgr. Anna Roulová DiS

Výchovná poradkyně

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alžběta Šnoblová

Školní psycholožka

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Sabina Velasová
Mgr. Petra Zusková

Speciální pedagožka

Mgr. Martin Střelec
STR
Ředitel školy
Informatika, Zeměpis
Tel.:
283932375 l. 20; 603804823
Mgr. Kateřina Š...
ŠVA
Statutární zástupkyně ředitele
1. stupeň
Tel.:
283932375 l. 22, 734588863
Mgr. Petra Boháčková
BOH
Zástupkyně ředitele
Anglický jazyk, Fyzika
Tel.:
283932375, l. 38, 603276159
Mgr. Jana Češková
ČEŠ
Zástupkyně ředitele, speciální pedagožka
Tel.:
283 932 375 l. 40, 730 525 137
Bc. Nicholas P....
WIL
Zástupce ředitele
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 60, 774 507 713
Mgr. Alena Kozlerová
KOZ
Vedoucí pracoviště Jizerská, speciální pedagožka
Tel.:
734572936
Milena Pokorná
Vedoucí školní jídelny
Tel.:
283 930 343, mob. 603 881 007
Ing. Dana Drlíková
Ekonomka školy
Tel.:
283932375, l. 41
Věra Červenková
Hospodářka
Tel.:
283932375, l. 21, mob. 603 881 009
Štěpánka Vachulová
Administrativní pracovnice
Tel.:
735758454
Gabriela Nevečná
Administrativní pracovnice
Tel.:
283932375, l. 14
Mgr. Alena Aigelová
AIG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.C
Tel.:
283932375 l. 155
Bc. Dina Andrus...
AND
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 173
Mgr. Oldřich Bajt
BAJ
Učitel
Německý jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 60
Petra Bařtipánová
BAŘ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.F
Mgr. Tereza Beráková
BER
Psycholožka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9
Tel.:
266 310 939
Mgr. Vladislava...
BLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.B
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Matěj Blau
BLM
Učitel
Tělesná výchova, Výchova ke zdraví
Tel.:
283932375 l. 32
Milan Budka
BUD
Školník
Tel.:
283932375, l. 30
Mgr. Dana Buzková
BUZ
Učitelka
Anglický jazyk, Český jazyk
Třídní:
7.E
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Monika Cho...
CHO
Školní psycholožka
Tel.:
283 932 375 l. 169, 730525138
Mgr. Petra Chov...
CHO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.E
Mgr. Petra Chromá
CHRO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.D
Tel.:
283932375 l. 23
Mgr. Stanislava...
CHRS
Učitelka
Fyzika, Matematický seminář, Matematika
Třídní:
8.A
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Jasmina Falge
FAL
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 33
Marie Fišarová
FIS
Učitelka
Třídní:
Přípravná třída 0.A
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Zdeňka Gri...
GRI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.C
Tel.:
283932375, l.58
Mgr. Marcela Hádrová
HÁD
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.A
Tel.:
283932375, l. 183
Ing. Gabriela H...
HAN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.M
Ing. Jitka Helmová
HEL
Učitelka
Pracovní činnosti
Tel.:
283932375 l. 32
Tomáš Hendrych
HEN
asistent pedagoga
Tel.:
723 144 765
Mgr. Lenka Hladíková
HLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.A
Tel.:
283932375, l. 183
Mgr. Hana Houšková
HOU
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Jana Hrdličková
HRD
Učitelka
Český jazyk
Tel.:
283932375 l. 31
Mgr. Eva Jelínková
JEE
Učitelka
Tělesná výchova
Tel.:
283932375 l. 60
Anežka Jelínková
JEL
Asistentka pedagoga
Barbora Jiránková
JIR
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.E
Tel.:
283932375 l. 58
Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
Mgr. Klára Kost...
KOS
Učitelka
Biologický seminář, Chemie, Přírodopis
Třídní:
8.B
Tel.:
283932375, l. 31
Ing. Luděk Kovář
KOV
Učitel
Fyzika, Matematika
Tel.:
283932375, l. 36
Jana Krejčí
KRČ
Asistentka pedagoga
Jana Křehlová
KRJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.F
Kristýna Krauso...
KRK
Vychovatelka ŠD
Tel.:
733737394, 283 932 375 l. 26
Mgr. Markéta Králová
KRM
Učitelka
Třídní:
4.F
Tel.:
283932375 l. 24
Mgr. Pavel Kučera
KUČ
Učitel
Anglický jazyk, Dějepis
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Jitka Kulovaná
KUL
Učitelka
Český jazyk, Výtvarná výchova
Tel.:
283932375, l. 34
Barbora Kůtová
KUT
Učitelka
1. stupeň
Tel.:
283 932 375 l. 23
Mgr. Magdaléna ...
LEG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.D
Mgr. Monika Lekovská
LEK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.A
Tel.:
283932375, l. 24
Mgr. Jana Lepková
LEP
speciální pedagožka
Tel.:
733 737 393
Mgr. Lucie Levitová
LEV
speciální pedagožka
Tel.:
605822186
Mgr. Klára Löwe...
LOV
Učitelka
Anglický jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 23
Mgr. Kristýna M...
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD
Anastázie Marhita
MRH
Učitelka
Anglický jazyk, Přírodopis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
Třídní:
9.C
Tel.:
283 932 375 l. 36
Mgr. Kristýna N...
NAV
Vychovatelka ŠD/Učitelka
Třídní:
1.E
Mgr. Erika Nehonská
NEH
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.G
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Helena Nováková
NVH
Učitelka
Dějepis, Německý jazyk
Třídní:
6.E
Tel.:
283932375, l. 33
Mgr. Dagmar Novotná
NVT
Učitelka
1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Tel.:
283932375, l. 34
Bc. Irena Odleváková
ODL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.C
Mgr. Dana Pavlišová
PAV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.C
Tel.:
283932375, l. 58 
Mgr. Jitka Polanská
POJ
Učitelka
Anglický jazyk, Německý jazyk, Výchova ke zdraví
Třídní:
9.A
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Ludmila Po...
POL
Učitelka
Hudební výchova, Matematika
Třídní:
9.B
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Miroslav Popr
POP
Učitel
Pracovní činnosti, Přírodopis
Třídní:
7.D
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Zdeňka Pot...
POT
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.B
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Martina Pr...
PRA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Tel.:
283 932 375 l. 23
Ing. Pavel Řepa
ŘEP
Učitel, Koordinátor ICT
Informatika, Společenská výchova a tanec
Třídní:
6.A
Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 174
Mgr. Anna Roulo...
ROU
Učitelka, Výchovná poradkyně
Matematika, Pracovní činnosti, Přírodopis
Třídní:
5.D
Tel.:
283932375, l. 25
Mgr. Kateřina R...
RUM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.B
Mgr. Lenka Šafa...
ŠAF
Učitelka
Třídní:
7.A
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Ivana Samlerová
SAM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.D
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Adriana Ša...
ŠAR
Učitelka
Třídní:
7.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Martina Ševcová
ŠEM
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Třídní:
7.B
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Elen Ševčíková
ŠEV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.G
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Lucie Siegerová
SIE
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.C
Tel.:
283932375, l. 154
Mgr. Zuzana Skl...
SKL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.F
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Hana Skřiv...
SKŘ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.B
Tel.:
283932375, l. 183
Mgr. Alžběta Šn...
SNO
Školní psycholožka
Tel.:
731 466 923
Mgr. Andrea Špi...
ŠPI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.F
Michaela Stejskalová
STE
Učitelka
Informatika
Třídní:
6.D
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Gabriela S...
STG
Učitelka, Koordinátorka ICT, Webmaster
Fyzika, Informatika, Zábavné programování
Třídní:
6.C
Tel.:
283932375 l. 32
Mgr. Jarmila St...
STJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.A
Tel.:
283932375, l.156
Natália Šťastná
ŠTN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.E
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Iva Sulanová
SUL
Metodička prevence, Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.A
Mgr. Pavel Švanda
SVP
Učitel
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Sylva Sýkorová
SYK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.D
Bc. Michal Sýkora
SYM
Učitel
Dějepis
Třídní:
8.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Miroslav Terkoš
TER
Učitel
Český jazyk, Finanční gramotnost, Občanská výchova, Pracovní činnosti
Tel.:
283932375, l. 31
Ondřej Vasiluk
VAS
Učitel
Dějepis
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Sabina Velasová
VEL
Učitelka, speciální pedagožka
1. stupeň
Třídní:
3.B
Tel.:
283932375 l. 58
Mgr. Petra Vlaš...
VLA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Třídní:
6.B
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Jitka Vrzalová
VRZ
Učitelka
Matematika
Tel.:
283932375, l. 32
Mgr. Petra Zabi...
ZAB
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.E
Tel.:
283 932 375 l. 153
Mgr. Petra Zusková
ZUZ
speciální pedagožka
Tel.:
731414972

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz