APE

 

 

Projekty

 • žáci na projektech pracují v návaznosti na ŠVP
 • část výuky vychází z projektového učení
 • vycházejí z potřeb žáků
 • zapojujeme filozofii pro děti
 • žáci pracují individuálně nebo ve skupinách
 • projekty vždy začínají společným představením tématu, poté následuje jeho vypracování a nakonec prezentace a hodnocení
 • téma projektu se vždy prolíná i v dalších předmětech a jsou na něj navázány výlety a exkurze
 •  děti se tak učí prožitkem a zkušeností, učí se pracovat s chybou, umí hodnotit sebe i ostatní, učí se kritickému myšlení  a samostatné práci
 • věříme, že děti učí samy sebe navzájem, proto zapojujeme projekty napříč ročníky

Hodnocení

 • týdenní plány
 • každý žák pracuje individuálně na svých výzvách, stanovuje si cíle a hodnotí své pokroky
 •  každý žák si vede portfolio, ve kterém dostává zpětnou vazbu učitele
 • neznámkujeme, hodnotíme slovně

Den v APE

 • každé ráno začínáme ranním kruhem, kdy s dětmi probíráme aktuální témata, hrajeme hry, vyprávíme si zážitky, prohlubujeme sociálně emoční dovednosti a připravujeme se na celý den
 • výuka je rozdělena do bloků, nikoli do klasických výukových hodin
 •  v prvním bloku se věnujeme předmětům jako je český jazyk, matematika nebo angličtina
 • následuje 30minutová přestávka venku, kdy je dětem věnován čas na hraní a pohyb
 • věříme, že delší přestávka venku umožní dětem aktivní odpočinek tak, aby se poté mohly znovu soustředit na učení
 • následuje další blok projektů
 • celý den zakončujeme společnou reflexí

Dění v APE můžete průběžně sledovat na našem facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095541190774 nebo instagramu: https://www.instagram.com/apetridy/ 

Co o nás říkají děti?

“Tato škola je super, máme dlouhé přestávky a jednu venku. Je jiná, máme slovní hodnocení a máme projekty. Máme hodné učitele. Dá se tu najít hodně kamarádů. Schody jsou dlouhé, ale na to si zvyknete. V češtině píšeme comeniem nebo psacím. Máme i družinu, která je super. Jste skoro celou dobu venku. ve škole máme zhruba 5 hodin a tato škola je prostě boží."

“V této škole se mi líbí, že se tu nedávají známky, ale i protože tu máme super kolektiv. Máme dlouhé přestávky a hodné učitele. Jezdíme na výlety, školy v přírodě a adaptační kurzy . lišíme se tím, že máme projekty."

"Tahle škola je trochu jiná, ale za to zábavná. jsou tu jiné předměty a delší přestávky. máme smíchanou přírodovědu, vlastivědu a jiné předměty do projektů. máme hodiny čtení a psaní. chodíme na přestávky ven a máme super paní učitelku."

"Ve třídě máme lavice po 3-4. Máme tam knížky, komiksy, deskové hry a ozdoby na stěně. na zadání pracujeme o jednom nebo v týmech , většinou po dvojicích nebo čtveřicích. Za předměty máme matiku, češtinu a projekty. Projekty znamenají spoustu učení v jednom. lišíme se jen v pár věcech např. delší přestávky a jiný princip učení."

 "jsme třída ape. učíme se trochu jinak než ostatní třídy. chodíme častěji na školy v přírodě. Jsme třeťáci a za tyroky jsme byli 4x na škole v přírodě. Máme milou paní učitelku. Líbí se mi její styl, nosí nádherné oblečení pro inspiraci. Jsem stašně ráda, že jsem nešla do normální třídy. učíme se stejné věci jen trochu jiným způsobem.

"učíme se trochu jinak než ostatní třídy. Například nemáme přírodopis, dějepis atd. Učitelé jsou hodní. Dá se tu najít spousta kámošů. Místo přírodopisu a dějepisu máme projekty, které prezentujeme. taky prezentujeme knihy a prezentace na počítači."

"Tato škola je dobrá, ale jiná. například tu nejsou známky a přestávky jsou venku. Máme výlety, projekty a tak dále. Máme dobré učitele i hodné, vymýšlejí dobré projekty a různé další věci."

Co o nás říkají rodiče?

"K APE výuce mám jen pozitiva – pro děti je zábavná, nápaditá, myslím, že dítě nevnímá, že se něco učí. Projektová výuka má i další výhody – propojuje znalosti, souvislosti, dítě si hodně věcí vyzkouší, „ošahá", a pak přirozeně použije. Dítě prezentuje svoje názory, debatuje a učí se spolupracovat s ostatními. APE učitelé jsou výborní, respektující, plni energie a nápadů! Myslím si, že APE třída je vhodná pro většinu dětí, ale nemusí být vhodná pro všechny rodiče! Rodič dítěte v APE třídě by měl počítat s tím, že celá výuka je pro rodiče méně "uchopitelná" (méně učebnic, více jiných materiálů) a méně měřitelná (slovní hodnocení) - dítě nasává spoustu znalostí (které se pak krásně propojí), ale ze začátku to není vidět. APE výuka vypadá, jako by si děti jen hrály, kreslily, povídaly - a pokud očekáváte, že uvidíte hned výsledky, mohli byste být zklamáni. APE výuka je hodně odlišná od toho, co jste zažili ve škole:-)."

"V projektu APE máme syny ve druhém a ve třetím ročníku. Do projektu jsme nastupovali v jeho úplném počátku a tak jsme aktivní součástí jeho vývoje. Jako rodiče moc oceňujeme pravidelnou dávku informací, které dostáváme o tom, co děti ve škole dělají. Děti se učí hravě a v souvislostech. Učí se například, jak můžou matematiku použít v poznávání historie, jak můžou hudební výchovu začlenit do výuky českého jazyka, jak můžou i prostřednictvím pohybu poznávat matematiku. Projekty jsou samostatným předmětem. Projekt má svůj výstup, který žák nebo skupinka žáků prezentuje svým spolužákům. Každý projekt je zakončený slovním ohodnocením, stejně tak hodnocení na vysvědčení je slovní. Známky se v projektu APE nevedou. Důležité je, aby děti chodily do školy rády a aby nadšeně nasávaly nové informace a to všemi smysly, svým tempem a v souvislostech. Velmi taky oceňujeme možnost zapojovat se jako rodiče do směřování projektu. Konají se setkání s vedením projektu i s vedením školy. Nově vzniknul Rodičovský klub, kde budou vznikat další nápady, jak našim dětem výuku zpestřit, jak projekt podpořit."

"Díky předchozí zkušenosti s vzdělávacím systémem jsem pro druhého syna hledala kombinaci respektující výchovy, která využívá prvky moderního vzdělávání spolu s komunitou rodičů, kteří mají pro své děti také představu jiné perspektivy než pouze memorování, hodiny prosazené v lavici bez zájmu o žáky, jako jednotlivé osobnosti. Spolupráce mezi dětmi a vytváření společnosti, která vede k respektu je pro mě velmi důležitou hodnotou. S APE jsem já i můj syn velmi spokojená, můj syn má znalosti v souvislostech, do školy se těší, má moc rád svou paní učitelku. Já oceňuji čas strávený právě mimo školní budovu jak při výuce, tak jiných doprovodných programech.

— a teď delty/doporučení - myslím, že ne všichni rodiče jsou si vědomi, co koncept projektové výuky obnáší. Je to jiný pohled/přístup jak k dětem, tak k pedagogům. Paní učitelka není ani chůva ani policajt ani vychovatelka. Chápu ji jako průvodce jak pro rodiče tak pro děti. Myslím, že by rodiče měli podepsat něco jako kontrakt, kde se zavážou ke spolupráci a principech (něco jako desatero APE) které při porušení dá kompetenci na navržení opuštění APE. Naše děti mají privilegium, které se jinde docela draze platí a my je máme zdarma."

"V APE otevřeně komunikujeme - děti s učiteli, rodiče s ostatními rodiči a učiteli. Škola organizuje “Kavárny”, kde se pravidelně scházíme a společně se zástupci školy APE spoluvytváříme.  Naše děti zde zažívají individuální přístup bez tlaku na vnější hodnocení, který jim umožňuje prohlubování znalostí tam, kde je jejich přirozený zájem. Navíc nesedí pouze v lavici, ale výuka často probíhá “v pohybu” - jak venku, tak v rámci třídy."

"Je skvělé, že APE existuje, že nabízí a dává možnost dětem růst jinou formou, než jsem byla zvyklá já jako dítě. Dceři to vlastně závidím:-) Moderní vzdělávání si totiž představuji přesně takto- ranní kruhy, společné projekty, menší počet dětí ve třídě, slovní hodnocení, individuálnější přístup, aktivně strávený čas venku a především- žádný tlak a soutěživost. APE se vyvíjí a je jasné, že ještě nějakou dobu potrvá, než se systém usadí. Nelze však tomu nefandit:-)"

"Do APE chodí syn již druhým rokem a od začátku jsme s programem spokojeni. Výuka probíhá hravou formou. Každý den tráví velkou přestávku venku, ať je jakékoliv počasí, na což se syn velmi těší. Celkem často se venku i učí, i když podle mého názoru by mohla výuka probíhat venku mnohem častěji. Syna baví i projekty, které probíhají na konci každého měsíce. Děti z APE jsou mezi sebou promíchané podle předchozího výběru konkrétního projektu. Syn je motivovaný číst si doma knihu, nebo psát na konci každého týdne do zážitkového deníku, které si všichni společně pročítají v ranním kruhu."

"S APE programem jsme velmi spokojeni. Dlouho jsme hledali respektující formu vzdělávání, která bude našim dětem poskytovat alespoň částečnou svobodu ve vzdělávání a respektovat jejich potřeby. Když jsme se dozvěděli o programu APE, byla to pro nás jasná volba. Naše dcera chodí do první třídy, a jak ona, tak i my jsme velmi spokojeni. Škola je hravá, děti se učí nenásilnou hravou formou, používají různé nápadité pomůcky. Líbí se mi, že se děti učí samostatnosti a odpovědnosti, například při plnění domácích úkolů, kdy děti dostanou úkoly na celý týden, a je na nich jak si to rozvrhnou. Děti jsou součástí veškerého dění, jejich názor je stejně důležitý jako názor rodičů nebo průvodců. Každý měsíc mají možnost se v rámci hodnocení vyjádřit a přispět tak ke zlepšení, rozvoji nebo upevnění vztahů a dění ve třídě. APE je taková malá komunita, která podporuje také vzájemné setkávání rodičů a jejich zapojování do dění ve škole. Jsme rádi, že můžeme být součástí."

"Po dvou letech v APE jsme my i syn spokojení. Syn školy chodí rád, dozvídá se v ní spousty zajímavých informací. Líbí se mi, že se v APE učí v souvislostech, pracují samostatně i v týmech v rámci projektů, kdy se děti učí spolupráci a zodpovědnosti za svůj díl odvedené práce. Oceňuji, že seznamují s filozofií a světem kolem nás. Učí se přemýšlet v souvislostech, přebírat odpovědnost a sebehodnotit se. Hodnocení probíhá slovně a je k dispozici na pravidelné bázi.

Také bych vyzdvihla, že se tráví hodně času venku (o velké přestávce chodí ven za každého počasí) a naše paní učitelka vymýšlí spoustu aktivit venku v přírodě, kde se děti přirozeně a za pohybu učí a objevují svět kolem sebe. Spousta těchto znalostí je špatně měřitelná, není proto možné očekávat jednoduchý výstup jako v klasické třídě.

Spolupráce mezi rodiči a učitelem je velmi vítána a velmi pozitivně hodnotím možnost zapojit se do Rodičovského klubu v rámci APE, kdy je možné se podílet na plánování akcí, vymýšlet akce pro děti, vznášet návrhy na vylepšení a spolupodílet se na vylepšování celého programu."

"Náš syn chodí do APE druhým rokem a moc se mu ve škole líbí. Na výuce oceňujeme mimo jiné toto:

- přátelský a vstřícný přístup paní učitelky (na žáky zbytečně netlačí), její pečlivá příprava a každotýdenní reporty z výuky (včetně fotek a videí),

- učení venku (a to i za chladnějšího počasí a v zimě),

- slovní hodnocení (bez známkování),

- projektová výuka (děti uplatňují znalosti a dovednosti z různých předmětů včetně spolupráce a prezentace, stejně jako v reálném životě),

- výlety související s výukou (např. do taneční školy v rámci projektu Pohyb).

Věříme, že díky zážitkové formě výuky jsou žáci motivovanější a znalosti se jim s větší pravděpodobností uloží do dlouhodobé paměti.

Z obsahové náplně bychom uvítali větší důraz na angličtinu a její uplatnění v rámci projektů, v budoucnu pak druhý cizí jazyk."

 

"APE nemusí vyhovovat každému ať už mluvíme o dítěti nebo rodiči. Rozhodně by hlavní kritérium pro vstup dítěte do APE neměl být fakt, že děti nemají známky. Naopak rodiče, kteří se nezaměřují na hodnocení v jakékoliv formě budou spokojeni. Výuka se dělí do core předmětů (čj a matematika) a projektů, které pokrývají klasickou prvouku a vlastivědu a jsou doplňovány o tematické výlety v terénu (děti tráví hodně času venku). Součástí APE není klasické rozdělení předmětů a velký důraz je kladen na projekty, které jsou většinou realizované formou skupinového výroby různých plakátů dle zadaného tématu. Hodně času stráví dítě přípravou projektu i doma, protože se očekává, že poklady na realizaci si přinese z domova. Upozaděna je hudební výchova a klasická výtvarná výchova, v těchto oblastech jsou děti spíše nerozvíjené.

S jistotou se dá říct, že vždy narazíte na milého učitele/učitelku, který bude stát o to nastavit si s dítětem přátelský, ale respektují vztah, matematika se bude učit dle metody profesora Hejného a nově vzniklý rodičovský klub, který má celý APE podpořit z venku a komunitně více zapojit rodiče bude určitě fajn. Pravidelně se organizují rodičovské kavárny, kde je přítomen i pan ředitel, otevírají se různé diskuze a každý rodič má prostor se vyjádřit."

"Syn navštěvuje APE prvním rokem, tzn. má za sebou 5 měsíců školní docházky a zatím jsme velmi spokojeni. Týdně dostáváme informace, jaký bude program a téma na následující týden. Na konci týdne posílá paní učitelka sumář, co všechno zvládli za daný týden, jak téma týdne využili v různých předmětech, k sumáři posílá i fotky. Oceňujeme, že ve výuce děti celý den nesedí v lavicích, využívají celý prostor třídy, pracují v týmech, pravidelně chodí ven, účastní se kulturních představení, zajímavých akcí. Děti se učí třeba čísla a písmena různým způsobem, nejen psaným, ale i v rámci tvoření za pomocí plastelíny, prstových barev, víček, přírodnin. Do výuky v rámci projektu mají možnost zapojit se i rodiče, např. mohou přijít dětem představit své povolání a popovídat si o něm. Líbí se nám spolupráce s ostatními třídami, učiteli. Oceňujeme individuální přístup paní učitelky k dětem.

 

 

Je APE anglická třída?

APE není třídou s rozšířenou výukou angličtiny v porovnání s „běžnými“ třídami naší ZŠ – mají stejný počet hodin týdně. Anglický jazyk však vyučuje rodilý mluvčí a snaží se o největší zapojení do praktického života.

Známkuje se v APE? Jaké hodnocení se používá?

V APE se nepoužívá klasické známkování. Používáme slovní hodnocení, kdy děti dostávají stručné hodnocení každý měsíc. Pravidelně pak probíhají schůzky 3v1 – za účasti žáka, rodiče a učitele. nezapomínáme ani na pohled dětí. Děti si stanovují výzvy, hodnotí svoje pokroky a dávají zpětnou vazbu učitelům.

Mají děti v APE domácí úkoly?

Každé pondělí děti dostávají úkoly na celý týden. Dětem tak dáváme flexibiltu a možnost si úkoly rozvrhnout, zároveň je ale učíme odpovědnosti. Úkolům se pak věnujeme další pondělí.

Jak vypadá projekt v první třídě, kdy děti ještě většinu neumí číst a psát?

V první třídě samozřejmě musí být aktivita přizpůsobena možnostem dětí, ale i tak vznikají zajímavé projekty a děti si gramotnost rozvíjejí velice rychle. Můžeme zmínit například téma „lidské tělo“, kdy obkreslujeme obrysy, následně tvoříme orgán a samozřejmě si o něm povídáme a čteme.

Jak vypadá párová výuka?

při párové výuce se na plánování, hodnocení a výuce podílejí dva učitelé. Díky párové výuce se dětem můžeme více věnovat, můžeme zapojit více aktivit a u dětí tak dochází k většímu zapojení do hodiny.

Jak se jako rodič dozvím, co se dítě učí?

Kromě domácích úkolů, pravidelných schůzek rodičů a konzultací 3v1, je samozřejmě 

možnost diskuze s učitelem. Dále také posíláme každotýdenní shrnutí učiva a proběhlých aktivit. dále používáme google classroom, kam učitelé zapisují konkrétní probrané učivo.

Naučí se dítě v APE třídě stejně tolik, kolik dítě v klasické třídě?

Ano, děti se učí podle stejného švp jako zbytek naší školy. k učení je zvolena pouze jiná cesta, která však vede ke stejnému znalostnímu cíli.

Má APE svou družinu?

Ne, družina je stejná pro všechny děti v naší škole.

Můžou navštěvovat školu v rámci APE děti, které nebydlí v Čakovicích? (resp. nejsou spádoví)?

Ape mohou navštěvovat pouze spádové děti

 


Mgr. Adéla Rajdlová
RAJ
Učitelka APE, Zástupkyně ředitele
283 932 375 l. 154

Bc. Natálie Batlíková
BAT
Učitelka APE

Daniel Breadon
BRE
Učitel APE

Nela Marcinčiková
MAR
Učitelka APE

Gabriela Misíková
MIS
Učitelka APE
283 932 375 l. 23

Mgr. Martina Pižlová
PIŽ
Učitelka APE

Mgr. Martina Pospíšilová
POS
Učitelka APE

Ing. Kateřina Schlesingerová
SHL
Učitelka APE

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události