Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/zscakovice/public_html/sites/all/modules/linkimagefield/linkimagefield.module on line 446
| ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Základní škola Čakovice

APE

 

 

Projekty

 • žáci na projektech pracují v návaznosti na ŠVP
 • část výuky vychází z projektového učení
 • vycházejí z potřeb žáků
 • zapojujeme filozofii pro děti
 • žáci pracují individuálně nebo ve skupinách
 • projekty vždy začínají společným představením tématu, poté následuje jeho vypracování a nakonec prezentace a hodnocení
 • téma projektu se vždy prolíná i v dalších předmětech a jsou na něj navázány výlety a exkurze
 •  děti se tak učí prožitkem a zkušeností, učí se pracovat s chybou, umí hodnotit sebe i ostatní, učí se kritickému myšlení  a samostatné práci
 • věříme, že děti učí samy sebe navzájem, proto zapojujeme projekty napříč ročníky

Hodnocení

 • týdenní plány
 • každý žák pracuje individuálně na svých výzvách, stanovuje si cíle a hodnotí své pokroky
 •  každý žák si vede portfolio, ve kterém dostává zpětnou vazbu učitele
 • neznámkujeme, hodnotíme slovně

Den v APE

 • každé ráno začínáme ranním kruhem, kdy s dětmi probíráme aktuální témata, hrajeme hry, vyprávíme si zážitky, prohlubujeme sociálně emoční dovednosti a připravujeme se na celý den
 • výuka je rozdělena do bloků, nikoli do klasických výukových hodin
 •  v prvním bloku se věnujeme předmětům jako je český jazyk, matematika nebo angličtina
 • následuje 30minutová přestávka venku, kdy je dětem věnován čas na hraní a pohyb
 • věříme, že delší přestávka venku umožní dětem aktivní odpočinek tak, aby se poté mohly znovu soustředit na učení
 • následuje další blok projektů
 • celý den zakončujeme společnou reflexí

Dění v APE můžete průběžně sledovat na našem facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095541190774 nebo instagramu: https://www.instagram.com/apetridy/ 

Seznam přijatých žáků do APE třídy 2024/2025

 1. FFRE0
 2. GRB4O
 3. MKSG1
 4. 82L1W
 5. TOI99
 6. NI4F2
 7. 7IR21
 8. G1UEG
 9. PV01I
 10. 3P5PY
 11. T0H9I
 12. XA033
 13. CXMD1
 14. 6E2GF
 15. E5LWN
 16. 432FD
 17. ...více info

Dotazník pro zájemce do APE

Dotazník vyplňte nejpozději do 26.4.2024.

Odkaz na vyplnění dotazníku.více info

Je APE anglická třída?

APE není třídou s rozšířenou výukou angličtiny v porovnání s „běžnými“ třídami naší ZŠ – mají stejný počet hodin týdně. Anglický jazyk však vyučuje rodilý mluvčí a snaží se o největší zapojení do praktického života.

Známkuje se v APE? Jaké hodnocení se používá?

V APE se nepoužívá klasické známkování. Používáme slovní hodnocení, kdy děti dostávají stručné hodnocení každý měsíc. Pravidelně pak probíhají schůzky 3v1 – za účasti žáka, rodiče a učitele. nezapomínáme ani na pohled dětí. Děti si stanovují výzvy, hodnotí svoje pokroky a dávají zpětnou vazbu učitelům.

Mají děti v APE domácí úkoly?

Každé pondělí děti dostávají úkoly na celý týden. Dětem tak dáváme flexibiltu a možnost si úkoly rozvrhnout, zároveň je ale učíme odpovědnosti. Úkolům se pak věnujeme další pondělí.

Jak vypadá projekt v první třídě, kdy děti ještě většinu neumí číst a psát?

V první třídě samozřejmě musí být aktivita přizpůsobena možnostem dětí, ale i tak vznikají zajímavé projekty a děti si gramotnost rozvíjejí velice rychle. Můžeme zmínit například téma „lidské tělo“, kdy obkreslujeme obrysy, následně tvoříme orgán a samozřejmě si o něm povídáme a čteme.

Jak vypadá párová výuka?

při párové výuce se na plánování, hodnocení a výuce podílejí dva učitelé. Díky párové výuce se dětem můžeme více věnovat, můžeme zapojit více aktivit a u dětí tak dochází k většímu zapojení do hodiny.

Jak se jako rodič dozvím, co se dítě učí?

Kromě domácích úkolů, pravidelných schůzek rodičů a konzultací 3v1, je samozřejmě 

možnost diskuze s učitelem. Dále také posíláme každotýdenní shrnutí učiva a proběhlých aktivit. dále používáme google classroom, kam učitelé zapisují konkrétní probrané učivo.

Naučí se dítě v APE třídě stejně tolik, kolik dítě v klasické třídě?

Ano, děti se učí podle stejného švp jako zbytek naší školy. k učení je zvolena pouze jiná cesta, která však vede ke stejnému znalostnímu cíli.

Má APE svou družinu?

Ne, družina je stejná pro všechny děti v naší škole.

Můžou navštěvovat školu v rámci APE děti, které nebydlí v Čakovicích? (resp. nejsou spádoví)?

Ape mohou navštěvovat pouze spádové děti

 


Mgr. Adéla Rajdlová
RAJ
Učitelka APE, Zástupkyně ředitele
283 932 375 l. 154

Bc. Natálie Batlíková
BAT
Učitelka APE

Daniel Breadon
BRE
Učitel APE

Nela Marcinčiková
MAR
Učitelka APE

Gabriela Misíková
MIS
Učitelka APE
283 932 375 l. 23

Mgr. Martina Pižlová
PIŽ
Učitelka APE

Mgr. Martina Pospíšilová
POS
Učitelka APE

Ing. Kateřina Schlesingerová
SHL
Učitelka APE

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz