APE

 

 

Recess - Chceme, aby děti měly více času na fyzickou aktivitu a delší přestávky. Recess je nestrukturovaný volný čas venku v areálu školy. Tento čas je věnovaný hraní a pohybu. Věříme, že takto uzpůsobená pauza dodá žákům energii a pomůže jim si aktivně odpočinout tak, aby se mohli poté znovu soustředit na učení.

Homeroom - Chceme se stát komunitou, kde děti v pozitivním prostředí rozvíjejí každý den své sociálně-emoční dovednosti. Je pro nás důležité, aby děti uměly vyjádřit své názory a pocity. Pořádáme ranní “porady”, mluvíme spolu, poznáváme se, hrajeme hry a skrze další aktivity podporujeme týmovou soudržnost.

CORE - Samozřejmostí je čas věnovaný rozvoji základních akademických dovedností, gramotnosti a matematiky. Primárním cílem raného vzdělávání je naučit děti číst, psát a počítat.

Projects - S využitím technik project-based learning dosáhneme všech očekávaných výstupů dle školních osnov. Výstupy nerozdělujeme dle jednotlivých předmětů, nýbrž dle tématických okruhů napříč školními předměty. Čas věnovaný projektovému tvoření mixuje všechny základní předměty dohromady s cílem vymyslet/vyrobit cokoliv, co demonstruje pochopení tématu žákem a je pro daného žáka zábavným. Projektem může být cokoliv počínaje vymyšlením pohádky, postavením domečku z Lega, prezentací před spolužáky, konče starostí o domácí zahrádku. Žáky naučíme proces tvoření projektu tak, aby převzali odpovědnost za to, co vytvoří a uměli výsledek své práce předvést ostatním. Věříme, že tento způsob učení je pro děti nesmírně motivující.

 

Jak projekty pohánějí učení?

Svět, tak jak jej známe, nebo “reálný život”, jak je často námi nazýván, je velmi komplexní. I proto věříme, že učení vždy nezapadá přesně do jedné škatulky určitého školního předmětu. Věříme, že témata by měla být provázána s reálným životem a naším světem a nebýt omezena očekávanými výstupy předmětu.

Každý projekt má:

  • Určité téma (většinou trvá 2 týdny)
  • Širokou škálu způsobů učení a aktivit v návaznosti na ŠVP
  • Možnost zvolit si způsob, kterým chce žák objevovat téma a učit se o něm
  • Výsledný výtvor
  • Sdílení zkušeností s ostatními, zhodnocení výsledku, které tvoření přineslo

Jak testujeme?

Věříme v užívání rozmanitých hodnotících nástrojů, které dovedou určit, jaký pokrok daný žák učinil. Sledujeme pokrok žáků v oblasti dovedností, nikoliv v předmětech. Hodnocení dovedností žáka je pro rodiče a učitele cennou informací. Základním rozdílem mezi project-based learning a tradičním způsobem výuky je, že v případě project-based learning testy nejsou konečným výstupem každé tématické jednotky. Výstupem je sebereflexe žáka a zpětná vazba učitele. Společně se žáky hodnotíme jejich projekty a stanovujeme individuální cíle pro další projekt. Během let si naši žáci vytvoří portfolio svých projektů a naučí se sami hodnotit svůj pokrok v oblasti stěžejních dovedností definovaných ŠVP.

  • Nedáváme dětem nálepky ve formě klasických známek

Co je “engagement”?

“Engagement” je pojem užívaný v oboru vzdělávání vyjadřující úroveň zájmu žáka o dané téma. Indikátorem “engagementu” je např. to, že žák dává pozor, projevuje zájem a snahu, je nadšený dozvědět se o daném tématu, případně se rozhodne nastudovat si další informace samostatně. Příklad: truhlařina je pro mě aktivitou při které cítím vysokou úroveň “engagementu”.

Co je “project-based learning”?

“Project-based learning” je pojem užívaný v oboru vzdělávání odkazující na techniku a metodologii výuky, jedná se o pevně daný metodický rámec. Základním principem je, že žák dosáhne pochopení látky vyhotovením projektu. “Project-based learning” je totožné s pojmem tématické učení. Metodický rámec se zaměřuje na daná témata, která logicky propojuje napříč školními předměty s cílem zajistit hlubší porozumění probíraného. Například, tématem jednoho týdne mohou být semínka. S dětmi si přečteme pohádku o semínku, Jack a stonek fazole. Semínka můžeme použít k počítání, několik semínek můžeme s dětmi na zahrádce zasadit a pozorovat jejich růst, můžeme také složit písničku o semínkách. Témata by měla žákům pomoci propojit učení se skutečností a tím pádem učinit učení smysluplným.

Co je “flexible classroom”?

V takzvané flexibilní třídě může být výuka zábavnější. Především se jedná o pro dítě příjemné prostředí. Také musí být funkční, doslova “flexibilní”, aby se v něm mohlo odehrávat velké množství aktivit. V dětech by měla třída podněcovat zvědavost a rozvíjet jejich samostatnost.Ve flexibilní třídě se může lépe pracovat s diferenciací a efektivněji se v ní může zabránit nežádoucímu chování.

 

Adéla Rajdlová

Nejčastěji trávím čas v přírodě a objevuji svět. Mojí velkou vášní je sport, zejména lyžování a jóga, která rozvíjí tělo i mysl. Vždy jsem věděla, že se chci stát někým, kdo bude ostatní inspirovat a přinášet jim radost. Nedokážu si představit lepší způsob, jak toho dosáhnout, než pomoci dětem vyrůst.

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

Monika Jochová

Jsem kreativní, aktivní, energická a práce s dětmi mě velmi baví. Dokážu se vcítit do jejich světa, odhadnout témata, která je zajímají a ty pak převést na hravou formu, která je rozvíjena naší společnou fantazií. Věřím, že příroda je mocná učitelka, která poskytuje vše, co člověk ke svému životu potřebuje. Hravou, badatelskou formou v dětech vytvářím vztah k přírodě. Ráda cestuji a poznávám méně frekventovaná místa. Líbí se mi chůze na boso, která dává člověku více volnosti a prožitků. Svět se snažím vnímat všemi smysly za jakéhokoliv počasí a ročního období. Zajímám se o alternativní vzdělávání, ekologii a architekturu z přírodních materiálů z kterých i vše vytvářím.

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

Martina Pospíšilová

Jsem empatický člověk otevřený novým přístupům nejenom ve vzdělávání, ale i v životě. Ve své prácihledám poslání. Dovedu naslouchat, podpořit a radovat se z maličkostí. Energii dobíjím v přírodě. Miluju vůni kávy, svojí rodinu, šumění horské říčky a dětský smích. Obohacuje mě cestování. Ráda poznávám kulturu a různorodost cizích zemí. Dlouhodobě se zajímám o metodiku výuky angličtiny. Ze zahraničí jsem si přivezla pozitivní zkušenost s projektovou výukou a těším se na společné objevování a tvoření s dětmi.

Těším se na Vás,

Vaše průvodkyně APE třídy

Daniel Breadon

Ahoj! Jmenuji se Dan a ve škole učím angličtinu, matematiku a tělocvik. Baví mě spoustu věcí, ale ze všeho nejvíc práce s dětmi. 
Teším se na každého z vás,
Váš průvodce APE třídy

 

Gabriela Misíková

Svými znalostmi a zkušenostmi se snažím vytvářet přátelskou atmosféru ve třídě, rozvíjet u dětí kreativitu a přistupovat ke každému individuálně. Zajímám se o literaturu, včetně knih pro děti a mládež. Volný čas trávím sportováním, cestováním po naší zemi i v zahraničí.

Martina Pižlová

Mezi mé zájmy patří historie, sport, především překážkový běh a canicross. Ráda trávím volný čas v lese a zahradě. Oslovila mne především permakultura, zahradničení v souladu s přírodou. Mám velký vztah ke zvířatům a přírodě. Mým cílem je zajímavou formou ukázat dětem fungování společnosti, historii naší země, krásu světa a pomoci hledat odpovědi na jejich otázky.

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události