Jídelna - školní rok 2019/20

Školní jídelna mimo provoz

- vzhledem k uzavření ZŠ upozorňujeme všechny strávníky, že od 11. 3. 2020 do odvolání je školní jídelna pro všechny strávníky mimo provoz.

Obědy jsou hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení.

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

 

Oznámení  o  zvýšení  cen  obědů

   oznamujeme Vám, že s ohledem na růst vstupních nákladů  dochází od 1. 9. 2019 ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně ZŠ Dr. Edvarda Beneše PRAHA 9 ČAKOVICE:

 věková skupina  7 – 10 let:    27,- Kč (27 x 22 = 594 Kč)
 věková skupina  11- 14 let:              29,- Kč (638 Kč)
 věková skupina 15 a více let:           31,- Kč (682 Kč)
 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:            29,- Kč (638 Kč)
 gymnázium věková skupina 15 a více let:          31,- Kč (682 Kč)
   
   

 

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

27. 8.  -  30.8. 2019 8.00 hod. - 12.00 hod.
 2. 9. -  6. 9. 2019 7.00 hod. - 10.00 hod.
  13.00 hod. - 15.00 hod.
Od 10. 9.2018 7.00 hod. -  8.00 hod.
  14.00 hod. - 15.00 hod.

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

  • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

  • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. 

 

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                  13.45 – 14.00 hod.                                        

  • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2019  do  31. 8. 2020 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2019 bude platit 29,- Kč.
  • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
  • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
  • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
  • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz, www.zscakovice.cz

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události