Jídelna - školní rok 2023/24

Upozornění pro strávníky

Od 5. 9. 2023 mají všichni strávnící, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ - obědy přihlášeny, ale zároveň musí být i zaplaceny.

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

Přihlašování nových strávníků:

platba na měsíc září na obědy + záloha 150,- Kč na ID čip  se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

 

28. 8. - 1. 9. 2023
 

8.00 - 12.00 hodin

 4. 9. - 8. 9. 2023

7.00 - 14.00 hodin

od 11. 9. 2023  

7.00 - 8.00

14.00 - 15.00. hodin

 

 

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel na https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=76 /heslo a uživatelské jméno obdrží  při přihlášení/, kde si mohou i obědy odhlašovat.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy můžete nejpozději týž den ráno do 7:15 hod. - osobně v kanceláři ŠJ, na tel. čísle - 603 881 007 pouze SMS nebo emailem na adrese - jidelna@zscakovice.cz.

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře ŠJ - vrácení zálohy za ID čip.

 

Email:  jidelna@zscakovice.cz

Mobil:  603881007 

Tel. číslo:  283930343

 

 věková skupina  7 – 10 let:  

 35,- Kč (770 Kč)

 věková skupina  11- 14 let:            

 37,- Kč (814 Kč) 

 věková skupina 15 a více let:         

 39,- Kč (858 Kč)

 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:          

 37,- Kč (814 Kč) 

 gymnázium věková skupina 15 a více let:        

 39,- Kč (858 Kč) 

 Zaměstnanci ZŠ, ŠJ 12%

 39,- Kč (858 Kč)

 Zaměstnanci Gymnázia 12%  58,- Kč (1276 Kč)
 Zaměstnanci MÚ 12 %  94,- Kč
 Důchodci 12 %  90,- Kč
 Cizí strávnící 12%  98,- Kč

Mateřská škola:                                                  strávníci do 6 let      strávníci 7-mi letí 

                                     dopolední svačina           10,- Kč                    11,- Kč 

                                     oběd                                27,- Kč                    28,- Kč 

                                     odpolední svačina             8,- Kč                      9,- Kč  

 

Pokud strávník dovrší ve školním roce 11 a 15 let, který spadá do vyšší kategorie, musí být veden automaticky po celý školní rok v jeho příslušné vyšší kategorii.  

Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.   

 

Přihlašování strávníků 

Strávníci se k odběru stravy přihlašují osobně u vedoucí školní jídelny. Každý strávník je povinen odevzdat vyplněnou „ Přihlášku ke stravování“ před začátkem odebíráním obědů. Obědy se platí dopředu, to znamená, že při přihlašování nového strávníka se v hotovosti zaplatí částka na celý měsíc na  úhradu potravin. Zakoupit  ID čip 150,-Kč, záloha se vrací za nepoškozený ID čip při ukončení stravování.  

 

Výdej obědů 

Je možno si vybírat denně ze dvou hlavních jídel. 

11.30 hod.  -  14.00 hod. pro žáky ZŠ a studenty Gymnázia a zaměstnance  ZŠ a Gymn.  

11.00 hod.  -  11.30 hod. nebo 13.45 hod. – 14.00 hod. výdej ve školní jídelně  Jizerská  840 do jídlonosičů pro nemocné žáky /pouze první den nemoci, ostatní dny je potřeba obědy odhlásit/, pro zaměstnance MÚ, důchodce, cizí strávníky. Vstup pouze bočním vchodem do školní jídelny. 

Odvoz jídla pro školku zajišťuje MÚ Čakovice. 

 

Placení obědů 

Variabilní symbol pro placení obědů ve školní jídelně je identifikační číslo, které strávníkovi bude přiděleno při přihlašování na obědy u vedoucí ŠJ. Toto číslo musí být vždy uvedeno. Způsob úhrady vyplývá z přihlášky ke stravování. 

  1. Trvalý příkaz  –  platba vždy k  20. dni v měsíci na číslo účtu: 35-0249363309/0800, variabilní symbol je identifikační číslo žáka.  

První platba na měsíc září k 20. 8.  poslední k 20. 5. Vyúčtování bude provedeno v měsíci červenci. Vrácení přeplatků budou odeslány na Váš účet. 

      Pozor na správné vyplnění čísla účtu a variabilní symbol!        

  1. Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti – pouze poslední středu v měsíci od 7.30 hod. do 8.00 hod. a od 11.00 hod. do 11.30 hod. 

 

Platba poštovní poukázkou je zrušena! 

 

Výdej obědů 

Probíhá systémem ID čipů. Každý strávník si v kanceláři ŠJ zakoupí ID čip, na jeho základě bude dostávat oběd. V případě zapomenutí se musí strávník dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží náhradní kartičku na vydání oběda v ten den. V případě ztráty ID čipu je nezbytné zakoupit nový. Bez něho nebude možno vydat oběd. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Pedagogický dohled na žáky ZŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci ZŠ, nad studenty Gymnázia – pedagogičtí pracovníci Gymnázia. 

 

Odhlašování obědů 

Odhlašovat obědy můžete nejpozději tentýž den ráno do 7.15 hod. – osobně v kanceláři ŠJ, na tel. čísle – 603 881 007 pouze SMS, emailem na adrese – jidelna@zscakovice.cz 

pomocí internetu na adrese www.zscakovice.czjídelna - potvrďte pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla, které si vyzvednete u ved. ŠJ. 

Z technických důvodů následující dva dny nelze obědy odhlásit přes internet. V tomto případě můžete poslat SMS, email nebo osobně v kanceláři ŠJ. Na téže adrese je jídelní lístek. 

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře školní jídelny – vrácení zálohy za ID čip a vyrovnání peněz za obědy. 

. 

Výběr z nabídky dvou jídel lze provést několika způsoby: 

  • pomocí počítače ve školní jídelně – všichni mají automaticky přihlášeno 1. menu. 

Pokud mají zájem o menu č. 2, musí si volbu změnit podle postupu na nástěnce 

pomocí internetu na adrese  www.zscakovice.cz  /ztechn. důvodů následující dva dny nelze měnit menu č.2   

email – jidelna@zscakovice.cz 

  • osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 603 881 007 -  SMS 

 

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce ve školce, škole, v jídelně a na internetu. 

Každý strávník je povinen při pobytu ve školní jídelně dodržovat zásady slušného chování a hygieny. 

Zajišťujeme individuální stravování po dohodě s rodiči – např. alergie 

Úřední hodiny:     úterý  od   7.00 hod.    do    14.00 hod. 

                              středa  od  7.00 hod.     do     14.00 hod. 

Telefon:    283 930 343, 603 881 007 

 

 

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz