Jídelna - školní rok 2020/21

Upozornění pro strávníky

Obědy za poslední týden 28. 6. - 29. 6. 2021 se odhlašují do pátku 25. 6. 2021.

Dne 30. 6. mají všichni strávníci oběd odhlášený, ale mohou si ho sami přihlásit - pouze do 25. 6.!

Žáci, kteří odcházejí ze školy, si přijdou pro vrácení zálohy za ID čip, který současně odevzdají:

23. 6.     7:00 - 13:00
24. 6.     7:00 - 13:00

Přeplatky za odhlášené obědy budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci 2021.

Výdej obědů:

29. 6.    11:00 - 13:00
30. 6.    11:00 - 13:00 

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

Přihlašování nových strávníků:

platba obědů a záloha 150,- Kč na ID čip  se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

 

25. 8. -  28. 8. 2020       

8.00  -  12.00 hodin

31. 8  -    4. 9  2020       

7.00  -  10.00 hodin

13.00  -  15. 00 hodin

Od    7.  9. 2020         

7.00  -    8.00 hodin

 

14.00  -  15.00 hodin

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel na https://www.zscakovice.cz/jidelna /heslo a uživatelské jméno obdrží  při přihlášení/, kde si mohou i obědy odhlašovat.

Další způsob odhlašování: SMS tel. 603 88 10 07  a  email  jidelna@zscakovice.cz

 

Každý strávník dostane přidělené identifikační číslo, které je zároveň variabilní symbol, musí být vždy vyplněno při platbě obědů.

 

 

Email:  jidelna@zscakovice.cz

Mobil:  603881007 

Tel. číslo:  283930343

 

Všechny informace naleznete na nástěnkách u vchodu do školní jídelny, u vchodu do školy nebo na internetu https://www.zscakovice.cz/jidelna

 věková skupina  7 – 10 let:  

 29,- Kč (29 x 22 = 638 Kč)

 věková skupina  11- 14 let:            

 31,- Kč (682 Kč)

 věková skupina 15 a více let:         

 33,- Kč (726 Kč)

 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:          

 31,- Kč (682 Kč)

 gymnázium věková skupina 15 a více let:        

 33,- Kč (726 Kč)

   

 

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

  • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

  • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. 

 

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                  13.45 – 14.00 hod.                                        

  • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2020  do  31. 8. 2021 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2020 bude platit 31,- Kč.
  • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
  • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
  • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
  • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮhttps://www.zscakovice.cz/jidelna

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz