Jídelna - školní rok 2018/19

pro přihlašování a výběr obědů:  www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

Aktuálně

Prosím strávníky, kteří si chtějí odhlásit obědy od 18. 12. do 21. 12. 2018, aby tak učinili do pondělí 17. 12. 2018, 
k dispozici pouze:

SMS mobil: 603 88 10 07

e-mail: jidelna@zscakovice.cz

web. stránky: www. jidelna.cz

Později obědy nepůjdou odhlásit!

Výdej oběda dne 21. 12. 2018: 11.00 - 13.00 hod.


!!! UPOZORNĚNÍ  PRO  STRÁVNÍKY:

Od 1.1.2019 se ruší inkasní účet č. 0100252491/0800 u České spořitelny pro platby obědů prostřednictvím inkasa. Upozorňujeme všechny strávníky, kteří dosud hradili stravné inkasem, aby si ve vlastním zájmu zrušili svá povolení k inkasu.

Zároveň prosíme, aby si nově zadali platby příkazem k úhradě na č. účtu 35-0249363309/0800.

Upozorňujeme na nutnost správně vyplnit variabilní symbol!

Trvalý příkaz

Obědy se platí dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba musí být zaplacena do 20.12.2018 na leden 2019, poslední platba do 20.5.2019.

Výše stravného:

věková skupina  7-10 let…………………………….         22 dní x 26,-Kč = 572,-Kč

                            11-14 let…………………………..         22 dní x 28,-Kč = 616,-Kč

                            nad 15 let…………………………         22 dní x 30,-Kč = 660,-Kč

                            zaměstnanci gymnázia…….. 22 dní x 34,-Kč = 748,-Kč    

Zálohy  stržené 3.9.2018 budou převedeny na stravné za měsíc prosinec 2018.

Vyúčtování přeplatků stravného proběhne v červenci 2019.

 

ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

Všichni strávníci, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ,  obědy přihlášené a  na svůj ID čip mohou jít na oběd.

Strávníci, kteří se chtějí odhlásit ze stravování musí se osobně dostavit do kanceláře ŠJ.

Výdej obědů :

                                                                         11.30  -  14.00 hodin

        cizí strávníci                                             11.00  -  11.30 hodin

                                                                         13.45  -  14.00 hodin

 

POKYNY  K  PLATBÁM   ZA  OBĚDY  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

Způsob  placení  obědů:

1/   INKASO

Záloha bude stržena na začátku měsíce září /přinést kartičku s číslem účtu/. Dále budou probíhat platby stejným způsobem,  jak bylo zvykem.

Zálohy budou vyrovnány 7. července 2019.

2/   TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

3/   HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ.

Věková skupina     7 - 10 let    22 dní x 26,-Kč  =  572,-Kč                     

                            11 – 14 let    22 dní  x 28,-Kč  =  616,-Kč

                            nad  15 let    22 dní  x 30,-Kč   =  660,-Kč

 

Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2018  do  31. 8. 2019 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2018 bude platit 28,- Kč.

Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.

Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

 

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz