Jídelna - školní rok 2023/24

Upozornění pro strávníky

Všichni strávníci mají 4. 9. 2023 oběd odhlášen, ale mohou si oběd přihlásit.

Od 5. 9. 2023 mají všichni strávnící, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ - obědy přihlášeny, ale zároveň musí být i zaplaceny.

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

Přihlašování nových strávníků:

platba na měsíc září na obědy + záloha 150,- Kč na ID čip  se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

 

28. 8. - 1. 9. 2023
 

8.00 - 12.00 hodin

 4. 9. - 8. 9. 2023

7.00 - 14.00 hodin

od 11. 9. 2023  

7.00 - 8.00

14.00 - 15.00. hodin

 

 

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel na https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=76 /heslo a uživatelské jméno obdrží  při přihlášení/, kde si mohou i obědy odhlašovat.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy můžete nejpozději týž den ráno do 7:15 hod. - osobně v kanceláři ŠJ, na tel. čísle - 603 881 007 pouze SMS nebo emailem na adrese - jidelna@zscakovice.cz.

Strávník, který se chce odhlásit ze stravování, musí se osobně dostavit do kanceláře ŠJ - vrácení zálohy za ID čip.

 

Email:  jidelna@zscakovice.cz

Mobil:  603881007 

Tel. číslo:  283930343

 

 věková skupina  7 – 10 let:  

 35,- Kč (770 Kč)

 věková skupina  11- 14 let:            

 37,- Kč (814 Kč) 

 věková skupina 15 a více let:         

 39,- Kč (858 Kč)

 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:          

 37,- Kč (814 Kč) 

 gymnázium věková skupina 15 a více let:        

 39,- Kč (858 Kč) 

 Zaměstnanci ZŠ, ŠJ

 39,- Kč (858 Kč)

 Zaměstnanci Gymnázia  49,- Kč (1078 Kč)
 Zaměstnanci MÚ 15 %  94,- Kč
 Důchodci 15 %  90,- Kč
 Cizí strávnící  98,- Kč

 

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

  • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

  • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. 

 

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                  13.45 – 14.00 hod.                                        

  • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2023  do  31. 8. 2024 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2023 bude platit 37,- Kč.
  • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
  • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
  • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
  • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮhttps://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=76

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události