Jídelna - školní rok 2020/21

UPOZORNĚNÍ   PRO  STRÁVNÍKY!

Během distanční výuky mají žáci oběd odhlášený. 

 

ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

Všichni strávníci mají dne  1. 9. 2020  oběd odhlášen, ale mohou se přihlásit u třídního učitele do 8,15 hod. Doručení jmenovitého seznamu do školní jídelny zajistí  třídní učitel.

Od  2. 9. 2020  mají všichni strávníci, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ,  obědy přihlášené a  na svůj ID čip mohou jít na oběd.

Výdej obědů :

           1. 9. 2020                                             11.00  -  13.00 hodin       

    od   2. 9. 2020                                             11.30  -  14.00 hodin

       cizí strávníci                                             11.00  -  11.30 hodin

                                                                        13.45  -  14.00 hodin

 

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

Přihlašování nových strávníků:

platba obědů a záloha 150,- Kč na ID čip  se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

 

25. 8. -  28. 8. 2020       8.00  -  12.00 hodin

31. 8  -    4. 9  2020       7.00  -  10.00 hodin

                                   13.00  -  15. 00 hodin

 Od    7.  9. 2020          7.00  -    8.00 hodin

                                   14.00  -  15.00 hodin

 

 

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel na https://www.zscakovice.cz/jidelna /heslo a uživatelské jméno obdrží  při přihlášení/, kde si mohou i obědy odhlašovat.

Další způsob odhlašování: SMS tel. 603 88 10 07  a  email  jidelna@zscakovice.cz

 

Každý strávník dostane přidělené identifikační číslo, které je zároveň variabilní symbol, musí být vždy vyplněno při platbě obědů.

 

 

Email:  jidelna@zscakovice.cz

Mobil:  603881007 

Tel. číslo:  283930343

 

Všechny informace naleznete na nástěnkách u vchodu do školní jídelny, u vchodu do školy nebo na internetu https://www.zscakovice.cz/jidelna

 

 

 věková skupina  7 – 10 let:    29,- Kč (29 x 22 = 638 Kč)
 věková skupina  11- 14 let:              31,- Kč (682 Kč)
 věková skupina 15 a více let:           33,- Kč (726 Kč)
 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:            31,- Kč (682 Kč)
 gymnázium věková skupina 15 a více let:          33,- Kč (726 Kč)
   
   

 

 

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

  • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

  • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. 

 

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                  13.45 – 14.00 hod.                                        

  • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2020  do  31. 8. 2021 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2020 bude platit 31,- Kč.
  • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
  • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
  • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
  • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: https://www.zscakovice.cz/jidelna

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události