Mezinárodní spolupráce

Stáž 3 v projektu Multikulturní šablony 2

04/01/2023
PřílohaVelikost
Soubor Prezentace ze stáže2.2 MB

Národní cena za eTwinningový projekt Giants 2

11/12/2022

Naše škola získala v letošním školním roce Národní cenu za eTwinningový projekt Giants 2 je to pro naši školu obrovský úspěch, neboť konkurence byla opravdu velká.

Projekty posuzuje tým hodnotitelů, složený ze zástupců NSO, ambasadorů eTwinning a externích odborníků. V každé kategorii jsou vyhodnocovány dva nejlepší projekty.

Oceněni jsme byli v kategorii 2. stupeň ZŠ.

Velké poděkování patří zejména našim žákům, kteří se projektu zúčastnili, neboť odváděli pod vedením paní učitelky Boháčkové a Střelcové skvělou práci.

 

Stáž 2 v projektu Multikulturní šablony 2

07/12/2022
PřílohaVelikost
Soubor Prezentace ze stáže9.1 MB

Diskuze s odborníkem - Multikuturní šablony 2

28/11/2022

Přemýšlíte, jak více zapojit školu  do komunitního dění?

Přijďte 5.12. 2022 v čase 16:00 - 18:00 diskutovat s odborníkem. 

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem. 

Ocenění eTwinning Quality Label za projekt Giants 2

15/11/2022

V letošním školním roce se nám podařilo získat ocenění eTwinning Quality Label za projekt Giants 2. Projektu se zúčastnilo celkem 5 zemí (Finsko, Polsko, Řecko, Česká Republika a Španělsko).

Tento projekt probíhal dva roky a byl zaměřen především na umění a spolupráci. Každý měsíc jsme se zabývali jedním druhem umění jako např.:

- Fotografování
- Malování
- Psaní
- Architektura
- Vaření
- Hudba
- Dramata a filmy
- Ruční práce

Do projektu se mohl zapojit každý bez ohledu na dovednosti studentů nebo jejich problémy s učením. Všichni partneři našeho projektu měli zájem o zavádění nových metodik, ICT a gamifikace do běžné výuky, proto veškeré aktivity byly realizovány těmito směry.

PřílohaVelikost
Image icon etwinning.png66.49 KB

Stáž 1 v projektu Multikulturní šablony 2

25/10/2022
PřílohaVelikost
Soubor Prezentace ze stáže1.57 MB

Ocenění eTwinning School Label 2020-2021

19/03/2020

Naše škola získala ocenění eTwinning School Label 2020-2021.

 

eTwinningové projekty

30/10/2019

eTwinningový projekt 

Our favorite fairy tales travel to you

 

Mezinárodního projektu se zúčastnili žáci 3.A s Mgr. Monikou Lekovskou a 3.F s Mgr. Natálií Šťastnou.

Cílem bylo podpořit výuku angličtiny, navázání nových přátelství a rozvoj měkkých dovednosti prostřednictvím tématu tradičních pohádek v různých zemích. Naším partnerem se stala Francesca Scognamiglio z italské školy IC 3 don Peppe Diana v Napoli se stejně starými žáky. Připravili jsme české a anglické představení dětmi vybrané české pohádky O veliké řepě. Naši partneři představili pohádku Ulysses a mořská panna. Společně jsme vyráběli kostýmy a kulisy, tvořili komix, natáčeli video, připravili slovníček a další materiály. Anglickou verzi italské pohádky jsme následně adaptovali v rodném jazyce. Všechny materiály jsme navzájem sdíleli a žáci přes videokonferenci komunikovali v anglickém jazyce. 

Celkem jsme do projektu úspěšně zapojili přes 50 dětí. Projekt byl oceněn cenou Quality Label a také Evropským certifikátem kvality.

 

Multikulturní šablony pro ZŠ Dr. Edvarda Beneše

25/08/2019

projekt Erasmus+ KA201 a eTwinning - Active Minds Moving Hands

28/06/2019

Active Minds Moving Hands

Pět zemí (Česká republika, Rumunsko, Španělsko, Řecko a Turecko), 9 škol různých stupňů, dva roky, projekt Erasmus+ KA201 a eTwinning. Tak by se stručně dal charakterizovat projekt Active Minds Moving Hands. Projekt byl zaměřen na propojení předmětů STEM a dalších oblastí (např. programování, kultura, hudba, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami). V rámci projektu se konala mezinárodní setkání učitelů. Projekt jsme doplnili i dalšími aktivitami - společnou účastí na STEM Discovery week 2018, společnou účastí na Erastothenes experiment (https://eratosthenes.ea.gr), jedna škola se na konci projektu zúčastnila i soutěže v programování First Lego League.

Projekt samotný byl rozčleněnný do několika fází. V první fázi se žáci navzájem seznámili. V další fázi žáci společně tvořilo logo projektu. Dále jsme projekt rozdělili do různých oblastí (STEM a programování, STEM a hry, STEM a hudba, STEM a žáci se speciálním potřebami). V každé části žáci buď spolupracovali tak, že společně tvořili výsledný produkt, nebo si výsledné produkty (především studujní materály) vytvářeli navzájem. Pedagogická inovace a tvořivost spočívala zejména ve spolupráci škol různých typů, žáků různých věkových kategorií.  Žáci tak museli mít na paměti, že někteří jejich partneři jsou mladší, tedy i jazyk a struktura textu musí být jednoduchá (proto například hra Žebříky a hadi má dvě různé kategorie obtížnosti). Zároveň však viděli, že i ti mladší mohou být rovnocennými partnery. Také se učili o dané problematice i oni sami. Učitelé je na jejich cestě jen doprovázeli.

Projekt byl primárně zaměřen na předměty STEM (přírodopis, fyzika, chemie, technologie, informatika, dílny, matematika), takže byl začleněn především do nich. Jednotlivé aktivity se ale dotýkaly i dalších předmětů - angličtina, výtvarná výchova, hudební výchova apod., takže byl začleněn i tam.

Rozvíjené kompetence byly především: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a kompetence sociální a personální.

Komunikace probíhala především v prostředí Twinspace, a to jak komunikace mezi žáky, tak mezi učiteli. Učitelé také využívali sociální sítě, především facebook (FB skupina) a messenger.

Dále v průběhu projektu došlo k pěti mezinárodním setkáním. Na naší škole probíhala Learning teaching training activity - pětidenní setkání, během kterého se učitelé ze zapojených škol účastnili různých workshopů, které organizovali naši učitelé.

Učitelé také společně na závěr prvního roku spolupráce vytvořili videoreportáže o projektu - využili jsme setkání u nás na škole a navštívili expozici Česká televize v Národním technickém muzeu, kde nám toto umožnili.

První aktivitou byl vzájemné seznámení se, představení našich škol. Žáci ze zapojených škol se představili na své zdi/profilu v Twinspace a připravili krátká videa či prezentace o svých školách. Další aktivitou byla společná tvorba loga. Učitelé společně navrhli základní tvar (spojená ozubená kola) a žáci z každé ze zapojených zemí navrhli jednu část. Na naší škole se zapojilo několik skupin žáků, vytvořili své návrhy, z nich jsme vybrali deset nejlepších a pak pomocí online hlasování hlasovali o to nejlepší. Vybrané ozubené kolo za každou zemi se pak stalo součástí celého loga.

Další společnou aktivitou byla tvorba didaktické hry. Učitelé opět navrhli základní princip - hadi a žebříky. Nejmladší žáci (z turecké školky) vytvořili hrací plochu a všichni ostatní starší žáci navrhli otázky do hry. Šlo o otázky týkající se předmětů STEM. Vytvořili jsme dokonce dvě sady otázek - lehčí a těžší variantu. Naši žáci pak vytvořili z otázek online sadu flashkaret, které se mohou využít při hraní hry (není nutné nic tisknout).

Dalšími aktivitami byly programování výukového videa - za každou zapojenou školu, z různých oblastí STEM, pak tvorba pracovních listů pro roboty Ozobot (především environmentální výchova), tvorba hudebních nástrojů z odpadových materiálu a tvorba písně o předmětech STEM, odpovědi na otázky připravených ostatními žáky (5 otázek v naprogramované chatovací místnosti). V neposlední řadě jsme během projektu pracovali i s 3D tiskem, zpočátku jen na naší škole, během projektu si 3D tiskárny pořídily i zapojené školy. Pro naše partnery jsme vytiskli tangramy (jejich tvorba a využití byla i jednou z aktivit v projektu) a také jsme vytvořili a vytiskli písmena Braillovy abecedy (usnadnění výuky předmětů STEM žákům s očními vadami).

Technologie byly využity v mnoha směrech. Především pro komunikaci - bez nich nebylo možné se domlouvat na dalším postupu či sdílet to, co v projektu vzniklo. Velkou část projektu tvořilo propojení programování a předmětů STEM - tohle by bez moderních technologií (počítačů a tabletů) a bez různých druhů robotů (Dash, Ozobot, micro:bit) nebylo možné. Vytvářeli jsme i předměty na 3D tiskárně, což je další oblast projektu, kde jsme využívali moderní technologie. 

Některé využité aplikace (online nebo aplikace pro tablety): Blockly, Ozoblockly, goconqr.com, Fotoaparát, poll-maker.com, Garageband, tinkercad.com, scratch.mit.edu, Scratch Junior. A samozřejmě nesmím zapomenout na Twinspace.

Velkým přínosem byla právě spolupráce všech škol. Nešlo o školy stejného typu (školka, první stupeň, druhý stupeň), přesto spolu dokázaly žáci i učitelé dobře spolupracovat a učit se navzájem. Důkazem jsou jednotlivé aktivity, ze kterých se projekt skládal. Některé výsledné produkty vznikly spoluprací všech zapojených žáků, jiné, především výukové materiály, si připravovali žáci navzájem. Během learning teaching training aktivity (setkání, které se v polovině projektu odehrálo na naší škole), se zapojení učitelé učili využívat programování a roboty v různých hodinách. To, co se naučili, pak ve svých školách využili a ještě se svými rozvinuli, o čemž jsme se mohli přesvědčit během závěrečného STEM festivalu, který se konal na jedné z tureckých škol. Viděli jsme tam báječné nápady, které příští školní rok určitě zase využijeme ve výuce u nás na škole.

Závěrečná reflexe proběhla rozhovorem s učiteli a s žáky. Všichni oceňovali právě spolupráci mezi školami a třídami.

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz