Základní informace o školní družině a zápis na školní rok 2019/2020

Základní informace o školní družině na školní rok 2019/2020

Umístění oddělení ŠD:         Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice

                                               a nová budova školy – ul. Jizerská

Kontakt:                                tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:               6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

na hlavní budově (vchod napravo od hl. vchodu do školy, šedou brankou zezadu na zahradu) - pro děti, které mají třídu v hl. budově a v Dyjské ulici

  • na nové budově v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská) – pro děti, které mají třídu na budovách v ulici Jizerská

                                               11:40 – 17:00 odpolední družina

Vyzvedávání dětí:                 Po – Čt: od 12:30 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

                                               Pá: od 12:30 - 13:30 od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

Platba: Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1200,- Kč) a 15. ledna (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy.

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

  1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se píší kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020:

 

Pro žáky 0. a 1. tříd: Proběhne 12. června 2019 od 16.00 na informativní schůzce v ZŠ pro rodiče prvňáčků. V případě, že se nebudete moci tohoto termínu zúčastnit, prosím dostavte se na zápis ve dnech:                        

18. června 2019 od 8:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 v hlavní budově ZŠ, pro rodiče dětí 0. – 3. Tříd

19. června 2019 od 8:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 v hlavní budově ZŠ, pro rodiče dětí 0. – 3. Tříd

Formulář přihlášky do školní družiny je ke stažení na stránkách školy v sekci Družina. Formulář prosím vyplňujte elektronicky nebo hůlkovým písmem! Vytištěnou přihlášku lze dostat i přímo u zápisu.

K zápisu je nutné znát identifikační číslo vašeho dítěte z programu Bakalář (2., 3. třídy),

(0., 1. třídy-číslo, které jste dostali při zápisu do školy).  

Vzhledem k organizaci a vysokému počtu dětí nebude stanoven další termín zápisu. Všem žákům, jejichž zákonní zástupci se nedostaví na řádný termín zápisu, nebude v září drženo místo v družině.

Zápisy se konají v hlavní budově školy u recepce v přízemí.

V případě nevhodného termínu kontaktujte vedoucí vychovatelku na email: ty.matejickova@gmail.com

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

                                               vedoucí vychovatelka školní družiny