Platba za volnočasový klub na druhý půlrok ve školním roce 2023/2024

Platba za volnočasový klub na druhý půlrok ve školním roce 2023/2024.

Za druhý půlrok vybíráme poplatek 400 Kč za měsíc, tj. 2400Kč celkem. Platba je možná převodem na ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v el.žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte. 

Splatnost je do 15. ledna 2024. 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události