V průběhu celého měsíce března – návštěva knihoven s jednotlivými odděleními