Zápis ze 3. schůzky

                      3. SCHŮZKA PARLAMENTU - 30. 10. 2017

1. Projekt Hrdá škola

- ukončen výběru objednávek školních mikin, vzhledem k tomu, že některé třídy nestihly odevzdat objednávky včas, poslední termín je do středy 1. 11. 2017

- zhodnocení první akce Suit up den, fotografie facebookových stránkách školy

- druhá aktivita - Den školy proběhne během projektových dní 15. a 16. 11. 2017

- třetí aktivita – Dobrý skutek: průběžně probíhá sběr nepotřebných, ale funkčních hraček a knížek (vybírá paní zástupkyně Češková)

- zjisti možnost přistavení kontejnerů na nepotřebné věci během měsíce prosince a to u pí učitelky Boháčkové (zajistí uč. Vlašánková)

 

2. Diskuse, podněty

Dotazy:

Kdy bude zahájen běžný provoz jídelny na hlavní budově?

Kdy bude zprovozněna jídelna v ZŠ Jizerská?

(datum ověří Z. Koutníková)

Zda ještě bude zprovozněna wifi síť na škole?

(zjistí J. Skalka)

 

Další schůzka: 28. 11. 2017 – 2. vyučovací hodinu