Ranní družina

RANNÍ DRUŽINA

Ranní družina je od 6.00 do 7.40 hodin

V pondělí 10.9. bude ranní družina pro všechny v hlavní budově, vchod šedou brankou na zahradu z boku školy. Vše bude označeno.

V úterý 11.9. do konce školního roku:

- pro děti, které navštěvují školu v hlavní budově a v Dyjské, bude ranní družina v hlavní budově, (vchod šedou brankou na zahradu z boku školy.) Vše bude označeno.

- pro děti, které navštěvují školu v Jizerské ulici, bude ranní družina v budově Jizerská, vchod zprava z boku školy
(ul. Otavská). Vše bude označeno.