Základní škola

Online setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

zveme Vás na online setkání, které se bude konat dne 11.3. 2021 v 17:00. Blíží se zápis do 1. ročníků a my bychom vám rádi nabídli seznámení s jeho průběhem. Budete mít možnost poznat  vedení školy a klást dotazy, související se zahájením povinné školní...Více

Jak postupovat při zápisu

1) Přestup žáka z jiné základní školy

Při přestupu žáka do naší školy je třeba osobně si sjednat schůzku se zástupkyní ředitele školy a přinést následující dokumenty

  • doklad o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy
  • rodný list žáka
  • doklad zákonného zástupce
  • vyplněnou přihlášku nového žáka do školy, podepsanou oběma zákonnými
  • ...Více

Distanční výuka

Vážení rodiče,

dovolte mi uvést pár informací a pravidel námi nastaveného distančního vzdělávání.

Žáci na obou stupních mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní...Více

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události