Družina měsíční plán

Červen

Červen

Hurá ven!

Tematické okruhy: bezpečnost o prázdninách, Světový den životního prostředí, Mezinárodní den oceánů, prázdniny, utužování vztahů, Den otců, letní slunovrat, pranostiky, sportovní hry, příroda

Člověk a zdraví – Povíme si o nebezpečí, které na nás číhá o prázdninách. Chodíme na procházky. Navštěvujeme dětská hřiště. Hrajeme různé hry v přírodě.

Rozmanitosti přírody – Popovídáme si o životním prostředí a řekneme si, jak my můžeme chránit naši přírodu, a to v rámci Světového dne životního prostředí (5. 6.) Na Mezinárodní den oceánů (8. 6.) se ponoříme do podmořského světa a prozkoumáme jej.

Místo, kde žijeme – Uklidíme prostory školní družiny a připravíme třídu na další školní rok. Uspořádáme si oslavu na rozloučení se školním rokem.

Lidé kolem nás – Zakončíme putování pohádkami v rámci celoroční hry. Budeme utužovat vztahy s ostatními odděleními, vyrazíme s nimi třeba do parku.

Lidé a čas – Řekneme si, kdy mají svátek naši tatínkové (16. 6.) a též jim vyrobíme malý dárek. Povyprávíme si o našich plánech na prázdniny. Povíme si o letním slunovratu. Medardova kápě, čtyřicet dní kape – zjistíme další zajímavé červnové pranostiky.

 

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme znalosti v oblasti ochrany životního prostředí. Oslavíme konec školního roku. Rozvíjíme jemnou motoriku při tvoření pro tatínka ke Dni otců. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o oceánech. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Prozkoumáme nástrahy prázdnin. Popovídáme si o našich plánech na prázdniny. Zakončíme putování pohádkami. Vysvětlíme si význam červnových pranostik. Sportujeme a hrajeme různé hry. Uklidíme prostory školní družiny.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Duben

Duben

Když nebude hezky, zahrajeme si na buben!

Tematické okruhy:  Velikonoce a jejich tradice, velikonoční dílničky, Světový den zdraví, bezpečnost na ulici, Den Země, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Člověk a zdraví – Jíme zdravou na vitamíny bohatou stravu a to nejen 14. 4. o Světovém dni zdraví. 29. 4. na Mezinárodní den tance roztančíme družinu!

Rozmanitosti přírody – 22. 4. oslavíme Den Země, povíme si o významu tohoto dne a společnými silami uklidíme přírodu kolem nás. Připomeneme si první Apríl.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si jarní a velikonoční dekorace na dílničkách.  Vydáme se na bezpečnou cestu do školy.

Lidé kolem nás – Putujeme pohádkou v rámci celoroční hry. 12. 4. na Mezinárodní den letectví a kosmonautiky doletíme až do vesmíru.

Lidé a čas – Prozkoumáme všechny velikonoční tradice nejen u nás, ale i ve světě. Povíme si o lidovém zvyku pálení čarodějnic. 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Prohloubíme znalosti o tradicích Velikonoc a o pálení čarodějnic. Rozvíjíme jemnou motoriku při velikonočních dílničkách. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o letectví a kosmonautice. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Dozvíme se, jak se bezpečně pohybovat po ulici, a jak se starat o své zdraví. Uklidíme přírodu kolem nás v rámci Dne Země. Ponoříme se do světa pohádek.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

1. – 17. dubna – Návštěva knihovny Čakovice, podle rozpisu oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo (1. 4.), Natalia Goykolová (10. 4.), Dagmar Nováková (11. 4.), Jiří Jaroš (17. 4.)

2. dubna – Bubnování na zámku Berchtold, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-19:00, vychovatelky Eva Kloudová a Tereze Kábová

3. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo, Natalia Goykolová, Eva Kloudová, Jiří Jaroš

4. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé:

Alena Krzyžánková, Kateřina Zembolová, Michelle Krejčová

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Březen

Březen

Na sněhu se možná ještě svezem!

Tématické okruhy:  Mezinárodní den žen, Den učitelů, počasí, cestování pohádkou, kniha, postižení, jarní květiny, divadlo, venkovní hry.

Člověk a zdraví – Povídáme si o vztahu k postiženým lidem, jaké překážky musí denně překonávat a to nejen 19. 3. na Mezinárodní den invalidů. Hrajeme si venku na hřištích.

Rozmanitosti přírody – Společně poznáváme první jarní kytičky, 23. 3. na Mezinárodní den meteorologie si povíme o počasí, které nás denně ovlivňuje a zahrajeme si na „rosničky“.

Místo, kde žijeme – Představíme ostatním kamarádům svoji oblíbenou knížku, 27. 3. na Světový den divadla si povíme o světovém divadle a jeho důležitosti pro člověka. Navštěvujeme knihovny.

Lidé kolem nás – Oslavíme Mezinárodní den žen (8. 3.) a vyrobíme něco pěkného pro oblíbenou ženu. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – 28. 3. na Den učitelů si povíme o J. A. Komenském, zavzpomínáme na školu v minulosti a porovnáme jí se školou dnes.

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Víme co je tolerance a jak se chovat k ostatním. Známe správné hygienické návyky. Rozšíříme své znalosti a dovednosti. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, kdy se slaví Mezinárodní den žen a Den učitelů. Máme znalosti o meteorologických jevech. Umíme představit svou oblíbenou knihu. Víme, kdo byl J. A. Komenský. Poznáme a umíme vyjmenovat první jarní kytičky. Víme, jak se chovat k postiženým lidem a jaké bariéry musí překonávat. Procestujeme další část pohádky v rámci celoroční hry.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. března – Sklárna Nižbor, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30 -19.00, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová a Zdena Kruntová.

8. března – Kurz první pomoci pro děti, děti z VIII.oddělení, 13.30 -15.00, vychovatelka Tereza Kábová

13. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

19. března – Národní divadlo-Noemova Archa, děti z XI.oddělení, vychovatelka Eva Kloudová

27. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Únor

Únor

Sněhuláček usměváček, karneval a humor.

Tématické okruhy:  Hromnice, zima, nemoci, první pomoc, cestování pohádkou, karneval, mateřský jazyk, Valentýn.

Člověk a zdraví – Jaké nás v zimním období mohou potkat nemoci, a jak se před nimi chránit? Budeme v družině relaxovat. Připomeneme si důležitá čísla první pomoci.

Rozmanitosti přírody – Užíváme si zasněženého a ledového království a poznáváme jeho taje.

Místo, kde žijeme – Protančíme únor v rytmu karnevalu! 21. 2. na Mezinárodní den mateřského jazyka si připomene mateřský jazyk, jako důležitou součást identity každého člověka.

Lidé kolem nás – 14. 2. oslavíme Valentýn, svátek všech zamilovaných a dáme dáreček někomu, koho máme rádi. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – Povíme si o lidovém svátku Hromnice (2. 2.) a jeho významu pro lidi v minulosti.

 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Známe správné hygienické návyky. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, proč se slaví svátek Hromnice. Máme znalosti o nemocech, které nás mohou potkat v zimě. Víme, jak se před nimi preventivně chránit. Užijeme si zimní radovánky. Máme znalosti o svém mateřském jazyce. Víme, jaká jsou čísla první pomoci, a kdy které použít. Procestujeme z pohádky do pohádky. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. února – Národopisné muzeum, 12.30-17.30, 8. a 11. oddělení, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová.

13. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

27. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny