Seznam přijatých žáků do MŠ + pokyny pro přijaté

Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše

Pořadí

Registrační číslo

Přijat

1.

2402

ANO

2.

2428

ANO

3.

2426

ANO

4.

2401

ANO

5.

2435

ANO

6.

2404

ANO

7.

2410

ANO

8.

2417

ANO

9.

2413

ANO

10.

2439

ANO

11.

2440

ANO

12.

2409

NE

13.

2452

NE

14.

2418

NE

15.

2429

NE

16.

2405

NE

17.

2454

NE

18.

2415

NE

19.

2424

NE

20.

2446

NE

21.

2425

NE

22.

2444

NE

23.

2451

NE

24.

2433

NE

25.

2445

NE

26.

2447

NE

27.

2443

NE

28.

2416

NE

29.

2423

NE

30.

2427

NE

31.

2449

NE

32.

2408

NE

33.

2414

NE

34.

2441

NE

35.

2431

NE

36.

2434

NE

37.

2430

NE

38.

2407

NE

39.

2419

NE

40.

2411

NE

41.

2412

NE

42.

2450

NE

43.

2421

NE

44.

2422

NE

45.

2403

NE

46.

2420

NE

47.

2453

NE

48.

2432

NE

49.

2442

NE

50.

2437

NE

51.

2438

NE

52.

2436

NE

53.

2406

NE

54.

2448

NE

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dr. Edvarda Beneše

pro školní rok 2024/2025

 

Do MŠ Dr. Edvarda Beneše bylo podáno 54  žádostí o přijetí, je 11 volných míst.

 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

 

 

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,  a to nejpozději do pátku 31.5.2024, doručili vyplněný zápisový lístek do MŠ Dr. Edvarda Beneše, Cukrovarská 115/8, pokud Vaše dítě od 1.9.2024 nastoupí. Na zápisovém lístku prosím zaškrtněte možnost MŠ Čakovice IV.

V případě, že jste do školky přijati, ale o místo zájem již nemáte, napiště prosím neprodleně tuto skutečnost na e-mail ms.drebenese@seznam.cz, abychom vaše místo mohli nabídnout dalšímu uchazeči.

 

Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

 

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz