6. schůzka 2019/20

6. SCHŮZKA PARLAMENTU - 14. 2. 2020

Program:

1. UPOZORNĚNÍ – PŘEDEM SE DOMLOUVAJÍ TERMÍNY PARLAMANTU. POPROSÍM O DOCHÁZKU, PŘESTOŽE NENÍ PŘIPOMÍNKA PROSTŘEDNICTVÍM ROZHLASU. TEN NĚKDY NEJDE. NA MINULOU SCHŮZKU PARLAMENTU DOŠLI ŽÁCI POUZE ZE TŘÍ TŘÍD VYŠŠÍHO STUPNĚ  A ŽÁCI ZE ZŠ JIZERSKÁ A DYJSKÁ.

2. Evidence zástupců jednotlivých tříd

3. Zástupce Městské části Praha Čakovice přišel děti seznámit s Participativní rozpočtem

Co to je Participativní rozpočet? Rozpočet, který vám umožňuje zapojit se do rozhodování o využití veřejných peněz pro rozvoj městské části. Můžete díky němu ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována. Zapojíte se přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu městské části a můžete nahlédnout do fungování úřadu a volených orgánů. Máte možnost navrhovat projekty ke zlepšení kvality života a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí nad projekty a hlasovat o vítězných návrzích.

 

Více informací na stránkách www.pocitamesvami.cz

Děti mohou za své třídy návrhy přinést do 11. 3. 2020. Pokud bude nějaký návrh vybrán, podáme společně za školu na MÚ.

 

4. Hrdá škola 

20. 2. 2020 MEZINÁRODNÍ DEN

Zažijte na své škole den mnoha kultur a obzvláštněte si tento den drobnou ochutnávkou jídel, poslechem tradiční hudby, typickým stylem oblékání dané země...

27

 

27. 3. 2020 MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ

Oslavte mezinárodní den učitelů a řekněte vašim oblíbeným učitelům, že jejich práce má smysl. Můžete například vytvořit obálky se jmény učitelů a během dne jim vkládat milé vzkazy, které si na konci dne přečtou.

 

5. Prosba o opětovné projednání pořádku v rámci tříd (třídění papíru, systém v odnosu krabic ze školních svačinek). PROSBA PRO TŘÍDNÍ UČITELÉ VYŠŠÍHO STUPNĚ – DLE POTŘEBY NECHAT ZVOLENÉ ZÁSTUPCE TŘÍDY V RÁMCI TŘÍDNICKÉ HODINY VYNÁŠET SESBÍRÁNY PAPÍR DO KONTEJNERŮ UMÍSTĚNÝCH NA ZAHRADĚ. NIŽŠÍ STUPEŇ BUDOU NADÁLE VYNÁŠET ŽÁCI VOLITELNÉHO PŘEDEMĚTU PPS.

6. ZÁSTUPCI PARLAMENTU si domluví pololetní schůzku s panem ředitelem – doplnění zprávy společně se zástupci parlamentu 

7. Diskuse, podněty žáků

Box školní důvěry není uzamčen 

       -  Dyjská – není přístupná, nefunkční veřejná síť 

       -  časté výpadky wifi sítě ve 3. patře

       - Jizerská – 4. E vypadává wifi

       - DOKONCE KVĚTNA ZVÁŽIT NÁVRHY NOVÝCH TÉMAT PRO SPOLEČNÉ ZÁBAVNÉ DNY PROJEKTU

          HRDÉ ŠKOLY

- SAMOZŘEJMĚ JE MOŽNOST, VÝZNAMNÉ DNY ZAČLENIT I V RÁMCI ŠVP, TŘÍDNICKÝCH HODIN ČI PROJEKTOVÝCH DNÍ (4. E NÁVRH NA DNY ZDRAVÝCH SVAČINEK), V MINULOSTI TYTO DNY, KONKRÉTNĚ PÁTKY ZAČLENILA LETOŠNÍ 5. A PANÍ UČITELKY HLADÍKOVÉ.

DALŠÍ SCHŮZKA PARLAMENT : 11. 3. 2020 - 2.vyučovací hodina

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události