1. schůzka 2019/20

 1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 10. 9. 2019

Opět si připomeneme…. Co je to žákovský parlament? Jeho funkce.

V ŽP se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe. Parlament na školách vykonává především tyto aktivity:

Realizuje projekty vedoucí ke změně klimatu školy

Komunikuje s vedením školy a učiteli

Přináší připomínky a námět ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrz zvolených zástupců)

Pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby efektivně plnili svou roli v ŽP

Ovlivňuje dění ve škole, popř. obci

 • Zástupci parlamentu se mohou na schůzkách střídat (nemusí navštěvovat schůzky oba dva), záleží na uvážení dané třídy, jsou ochotni se učivo dané hodiny samostatně doplnit

Program:

 1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
 2. Volba předsedy a místopředsedy parlamentu – promyslet do příštího parlamentu

Zvoleno více zástupců

 1. Foto parlamentu
 2. Hrdá škola – opětovné přihlášení školy do tohoto projektu???

Účast tříd je jednotlivých tříd je dobrovolná, žáci se domluví, kterých akcí by se rádi účastnili. Na příští schůzce si orientačně nahlásíme, o které akce máte zájem.  Případné fotky z akcí poprosím uložit na disk M do složky AKCE HRDÁ ŠKOLA.

 1. Instagram – nevhodný obsah na internetu (třídní učitelé, parlament, rodiče)
 • webové stránky NENECH TO BÝT – www.nnbt.cz
 • v minulosti natočen videoklip na naší škole: ANTIŠIKANA – PAPA PECH
 •               
 • nyní nově natočen videoklip Síť - PJAY
 1. Pomoc žáků naší školy se sundáváním a zvedáním židlí ve školní jídelně (nástěnka v jídelně)
 2. Pomoc žáků – Den otevřených dveří 24.9.2019
 3. Diskuse, podněty žáků
 • Závady v jednotlivých třídách hlásit svým třídním učitelům, ti po-té zapisují na recepci do sešitu panu školníkovi
 • Schůzky parlamentu  budou probíhat přibližně 1x za tři týdny,  střídavě v termínech úterý – 2. hodina,  středa 2. Hodina, pátek – 4. Hodina.

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události