Elektronická žákovská knížka - návod

Elektronická žákovská knížka (EŽK)

EŽK je moderní způsob komunikace mezi školou a rodiči. Umožňuje zákonným zástupcům získat informace o klasifikaci dítěte, o rozvrhu žáka a případných změnách, o školních akcích, domácích úkolech atd. Součástí EŽK je také komunikační systém Komens, který zajišťuje možnost komunikace rodičů s vedením školy a učiteli a na naší škole bude využíván k omlouvání absence žáků. Mezi výhody použití EŽK patří její snadná dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu, okamžitá aktuálnost údajů, prokazatelnost komunikace a nemožnost ztráty či zapomenutí ŽK. Od září školního roku 2016 - 2017 je na naší škole při omlouvání absence žáků EŽK primárním nástrojem a veškeré omluvenky rodičů by měly být zaslány učiteli formou zprávy v systému Komens.

Přístup do EŽK je možný dvěma způsoby. Za prvé pomocí webového prohlížeče na libovolném počítači připojením k internetu, druhou možností je pak využití aplikace pro mobilní zařízení (Android a iOS).

Pro přihlášení přes Internet, zadejte v prohlížeči adresu bakalari.zscakovice.cz, případně využijte odkazů na stránkách naší školy. Doporučujeme si stránku EŽK uložit do oblíbených položek prohlížeče. Po zadání adresy se otevře stránka pro přihlášení, kde využijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi od třídních učitelů. V případě, že je nemáte, či jste je zapomněli, je třeba v přihlašovacím okně kliknou na odkaz "Zapomenuté heslo" a následně pak vyplnit e-mail, který jste poskytli třídnímu učiteli jako kontaktní a který je evidován v systému Bakaláři. Pokud je zadaný e-mail v databázi školy nalezen, je na něj následně odeslán e-mail s pokyny pro obnovení hesla do systému EŽK. Pro bezproblémové fungování je proto nezbytné sdělit škole (třídnímu učiteli) funkční a používaný e-mail. Na tento e-mail zároveň rodičům chodí informace v případě, že v komunikačním systému Komens obdrží jakoukoli zprávu.

Pokud budou rodiče chtít využít aplikaci pro mobilní zařízení k přihlášení na EŽK, je třeba si nejprve stáhnout na příslušných stránkách (Google Play či AppSTORE) aplikaci Bakaláři do svého mobilního zařízení. V aplikace se nejprve nastaví adresa serveru, kam se má aplikace připojovat (bakalari.zscakovice.cz) a po zadání uživatelského jména a hesla získává rodič okamžitý přehled o rozvrhu, plánovaných akcích a suplování svého dítěte. Stejně tak má i přístup do komunikačního systému Komens.

V případě jakýchkoli problémů s fungováním EŽK se obracejte na správce sítě pomocí e-mailu pavel.repa@zscakovice.cz

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události