Volnočasový klub - kroužky a aktivity

Anotace ke kroužkům

Anotace ke kroužkům

Youtube videa

 

Výchovně vzdělávací cíle:

 • Obeznámit děti hlouběji s youtube kulturou
 • Prohloubit kritické myšlení
 • Naučit se základy editace videí
 • Rozvoj fantasie a kreativity
 • Praktické využití základní angličtiny

Obsah činnosti:

 • Sledován a hodnocení youtube videí
 • Práce s movie makerem či jiným editačním softwarem
 • Příprava a tvorba vlastního videa
 • Překlady videí a tvorba titulků
 • Historie youtube a jeho funkčnost

Očekávané výstupy:

 • Schopnost kriticky zhodnotit video
 • Natočení, sestříhámí a otitulkování nejméně jednoho vlastního videa
 • Umí používat základní editační software
 • Umí stříhat hudbu
 • Chápe, jak funguje youtube

Kompetence:

 • Kompetence k učení: aktivní používání angličtiny, práce s novým softwarem, vyhledávání vhodných podkladů
 • Kompetence sociální a personální: aktivní dialog s ostatními, vzájemná kooperace při přípravě videa, vlastní vedení skupiny
 • Kompetence pracovní: dodržuje termíny, pracuje na vlastní tvorbě
 • Kompetence k aktivnímu využití volného času: zábavné a moderní využití vč, možnost naučit se novým věcem
 • Kompetence komunikativní: debata, přednes vlastního návrhu

 

Hry deskové i na pc

 

Výchovně- vzdělávací cíle:

 • Podpořit kladný vztah k logice
 • Osvojit si základní principy her
 • Naučit se základní strategie
 • Rozvoj zájmu o nové hry

Obsah činnosti:

 • Hry deskové
 • Hry na pc
 • Hry pohybové
 • Zkoumání strategií a taktiky
 • Příprava vlastní hry

Očekávané výstupy:

 • Děti poznají základní dekové, pohybové i pc hry
 • Dokáží si najít ověřené strategie
 • Dokáží aplikovat získané znalosti z jedné hry do jiné
 • Zkusí si vytvořit vlastní hru

Klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení: získávání informací, implementace těchto informací, práce s novými zdroji
 • Kompetence sociální a personální: děti se naučí přijímat prohru, spolupráce při hrách
 • Kompetence pracovní: dodržování pravidel
 • Kompetence k aktivnímu využívání volného času: jsou to hry
 • Kompetence komunikativní: zlepšení vyjadřovacích schopností

 

 

 

Filmový klub a debatní kroužek

 

Výchovně-vzdělávací cíle:

 • rozšíření obzoru v kinematografii
 • Získání hlubších informací o aktuálních tématech
 • Základy rétoriky a debatní etikety

Obsah činnosti:

 • Sledování filmů a dokumentů
 • Následná debata o filmech
 • Debata o tématech
 • Získávání informací o tématu
 • Významné osobnosti

Očekávané výstupy:

 • Děti budou umět lépe argumentovat
 • Využívat relevantní informace a umět je vyhledávat
 • Hlubší porozumění daným tématům
 • Aktivní vyhledávání nových filmů a dokumentů
 • Kritické cítění

Klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení: vyhledávání relevantních zdrojů, naslouchání ostatním, získávání informací z dokumentů
 • Kompetence sociální a personální: debatní etiketa, rozvoj osobnosti díky novým informacím, sebehodnocení, kritické myšlení
 • Kompetence pracovní: vyhledávání zdrojů a jejich implementace
 • Kompetence k aktivnímu využívání volného času: nové zdroje zábavy
 • Kompetence komunikativní: umí naslouchat sobě i ostatním, zvládá základy správného mluvení, dokáže pregnantně vyjádřit vlastní názor, rozšiřuje si slovní zásobu

 

Hudební skupiny

 

Výchovně – vzdělávací cíle:

 • Poznání nových hudebních směrů a skupin a ikon
 • Rozeznání jednotlivých hudebních směrů
 • Hlubší znalosti hudebních proudů a ikon v minulém a tomto století
 • Porozumění vlivům hudby

Obsah činnosti:

 • Poslech hudby
 • Sledování videoklipů
 • Konceptuální alba
 • Představení různých hudebních směrů a žánrů
 • Životy hudebních ikon a vlivy na jejich práci
 • Hudební mix
 • Překlady textů

Očekávané výstupy:

 • Děti dokáží rozpoznat různé hudební směry
 • Znají základní údaje o velkých událostech v hudební branži
 • Najdou nové skupiny, které se jim líbí
 • Snaží se porozumět obsahu textů
 • Dokáží poslouchat hudbu bez vizuálních podnětů

Klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení: získání nových poznatků o tématu, využití jiných typů učení, rozvoj hudebního cítění
 • Kompetence sociální a personální: vlastní rozvoj pomocí hudby, sebepoznání
 • Kompetence pracovní: pracovní etika v hudební branži
 • Kompetence k aktivnímu využívání volného času: nové hudební skupiny k poslechu
 • Kompetence komunikativní: dokáže vyjádřit, jak na něj která hudba působí, dokáže se vyjádřit vybráním vhodné hudby

Filmový & debatní klub

Filmový & debatní klub

Náplň kroužku:                1) Sledování krátkých filmů na různá témata 2)Životní prostředí, peer culture, ohrožená zvířata, ale i filmové zákulisí a mytologie 3)Poté si o shlédnutém filmu popovídáme

Kroužek je v klubu a začíná 13. Září

Pro:       Děti od 3. tříd

Cena:    zdarma

Kdy?      Úterý od 16:30 – 17:30

Lektor: Bc. Kristýna Krausová alias Ginger

Přihlášení na kroužek: kristyna.krausova@gmail.com

Děti mají samostatné příchody (sraz v šatně v 16:25) a odchody z kroužku.

Hry

Hry

Náplň kroužku:                1) Budeme hrát hry na PC, venkovní i deskové 2)Mrkneme se na strategie a taktiku 3)Procvičíme zručnost, obratnost a spolupráci 4)Nakonec si i vymyslíme a vytvoříme vlastní hru

Kroužek je v PC3 a začíná 14. Září

Pro:       Děti od 3. tříd

Cena:    zdarma

Kdy?      Středa od 16:30 – 17:30

Lektor: Bc. Kristýna Krausová alias Ginger

Přihlášení na kroužek: kristyna.krausova@gmail.com

Děti mají samostatné příchody (sraz v šatně v 16:25) a odchody z kroužku.

Hudba

Hudba

Náplň kroužku:                1) Podíváme se na vývoj hudby cca od 50. let 2) Budeme si pouštět videoklipy a poslouchat poslepu 3)Mrkneme na hudební osobnosti (Lady Gaga, Elvis Presley, Ella Fitzgerald, Michael Jackson…) 4) Jak vypadá natáčení  videoklipů

Kroužek je v klubu a začíná 15. Září

Pro:       Děti od 3. tříd

Cena:    zdarma

Kdy?      Čtvrtek od 16:30 – 17:30

Lektor: Bc. Kristýna Krausová alias Ginger

Přihlášení na kroužek: kristyna.krausova@gmail.com

Děti mají samostatné příchody (sraz v šatně v 16:25) a odchody z kroužku.

Video & Youtube

Video & Youtube

Náplň kroužku:                1) Podíváme se na editaci videí 2)Tvorbu titulků 3) Přidávání efektů

4) Podkresovou hudbu  5)Budeme sledovat videa kritickým okem

Kroužek je v PC3 a začíná již 12. září.

Pro:       Děti od 3. tříd

Cena:    zdarma

Kdy?      Pondělí od 16:30 – 17:30

Lektor: Bc. Kristýna Krausová alias Ginger

Přihlášení na kroužek: kristyna.krausova@gmail.com

Děti mají samostatné příchody (sraz v šatně v 16:25) a odchody z kroužku.