Zápis z 5. schůzky

5. SCHŮZKA PARLAMENTU - 11. 12. 2017

1. Projekt Hrdá škola

- ukončena akce Dobrý skutek

- čtvrtá akce: 16. ledna teplákový den, pro přihlášené třídy:

4. B, 4. D, 4. E, 4. E, 5. B, 5. C, 5. E, 6. A, 6. B, 7. A, 7. C, 8. A, 8. C

- akce je dobrovolná jak pro třídy, tak jednotlivce J

      2. Hlasování výběru filmu pro předvánoční kino

        - 21. 12. 2017 sraz jednotlivých tříd v 8:30, cena 109,- Kč

        - 1. česká komedie: Bajkeři

       - informace podají jednotliví třídní

       - nižší stupeň pro přihlášené třídy film Zpívej

3. prosba o přesnější formulací ze schůzek parlamentu svým třídám

4. schůzka předsedy a místopředsedy ( J. Skalka, Z. Koutníková)

  • návrh žáků přesunu druhého ping-pongového stolu z prostoru, kde se hraje fotbálek do druhého patra, odtud fotbálek do třetího patra, nejvhodnější z hlediska prostoru, Z. Koutníková
  • zda budou doplněny nové lavice do třetího patra
  • diskuse zvonění ZŠ Dyjská (komentář paní asistentky, že není zcela vhodné z hlediska z pohledu integrovaných dětí)
  • posilovna (prosba o opravu nefunkčních strojů)
  • stínící folie na dveře (interaktivní tabule)
  • poděkování:

       realizace přístřešku pro kola

 příprava opravy žaluzií (připomínka - s žaluziemi manipulují pouze učitelé)

 

5. diskuse, podněty

- od ledna vyvážení popelnic s papírem – 1 x za týden

 

  • další schůzka parlamentu: 23. 1. 2017 – 2. vyučovací hodinu