5. schůzka 2019/20

  1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 21. 1. 2020

Program:

  1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
  2. Hrdá škola

13.-17. 1. 2020 BAREVNÝ TÝDEN

Úspěšně se zapojili předevšímžáci nižšího stupně a to 1.A – Mr. Jarmily Strašákové, 1. B Mgr. Vladislavy Bláhové a 4. F paní učitelky Mgr. Natálie Šťastné. Všem dalším třídám, které se taky zúčastnily děkujeme.

20. 2. 2020 MEZINÁRODNÍ DEN

Zažijte na své škole den mnoha kultur a obzvláštněte si tento den drobnou ochutnávkou jídel, poslechem tradiční hudby, typickým stylem oblékání dané země...

27. 3. 2020 MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ

Oslavte mezinárodní den učitelů a řekněte vašim oblíbeným učitelům, že jejich práce má smysl. Můžete například vytvořit obálky se jmény učitelů a během dne jim vkládat milé vzkazy, které si na konci dne přečtou.

 

  1. Prosba o opětovné projednání pořádku v rámci tříd (třídění papíru, systém v odnosu krabic ze školních svačinek). PROSBA PRO TŘÍDNÍ UČITELÉ VYŠŠÍHO STUPNĚ – DLE POTŘEBY NECHAT ZVOLENOU ZÁSTUPCE TŘÍDY V RÁMCI TŘÍDNICKÉ HODINY  VYNÉST SBÍRÁNY PAPÍR DO KONTEJNERU. IŽŠÍ STUPEŇ BUDOU NADÁLE VYNÁŠET ŽÁDI VOLITELNÉHO PŘEDEMĚTU PPS.
  2. ZÁSTUPCI PARLAMENTU si domluví pololetní schůzku s panem ředitelem – doplnění zorývy společně se zástupci parlamentu
  3. Diskuse, podněty žáků

Box školní důvěry není ještě stále uzamčen – za paní J. Češkovou zajdou opět žáci ŽP

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události