3. schůzka 2019/20

 1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 25. 10. 2019

Program:

 1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
 2. Připomenutí funkce parlamentu z první schůzky parlamentu

Přináší připomínky a námět ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrz zvolených zástupců)

 

POPROSÍM PŘEDÁVAT INFORMACE Z PARLAMENTU SVÝM TŘÍDÁM V TŘÍDNICKÝCH HODINÁCH. TAKTÉŽ POPROSÍM VYVĚŠOVAT ZÁPISY Z PARLAMENTU VE TŘÍDĚ NA NÁSTĚNKÁCH.

 

 1. Hrdá škola

15. 10. 2019 proběhl SUIT UP DEN

 \\ad.zsdreb.cz\USERS\vlaspe\Desktop\Parlament 2019\Suit up den\4.B Suit up den.jpg  \\ad.zsdreb.cz\USERS\vlaspe\Desktop\Parlament 2019\Suit up den\4.E.jpg  \\ad.zsdreb.cz\USERS\vlaspe\Desktop\Parlament 2019\Suit up den\6.B Suit up den.jpg  \\ad.zsdreb.cz\USERS\vlaspe\Desktop\Parlament 2019\Suit up den\Suit up den 5.D.jpg

20. 11. 2019 DEN BEZ MOBILU

Přichází pořádná výzva! Zvládnete den bez mobilu? Zkuste si na den vypnout telefon a ověřte si, že nejste závislí na sociálních mediích. Organizace dne záleží na vaší domluvě. Zda ponecháte mobily doma, v tašce, či v košíčku ve třídě J

 1. Vánoční čtení – Mgr. Jana Češková – pomoc cca 10 žáků při organizaci (vítání rodičů, rozdávání záložek, obsluha u občerstvení apod.), dobrovolníci se nahlásí v týdnu od 4. – 8. 11. 2019 přímo paní Češkové, akce se bude konat 27. 11. 2019 od 14:30 – 17:00
 2. Kontrola zadaných úkolů:

ZŠ Dyjská – kontejnery (v tomto roce nebudou dodány)

Box školní důvěry není uzamčen – za paní J. Češkovou zajdou žáci ŽP, box zatím neuzamčen, opětovná návštěva s připomenutím

ZŠ Dyjská – připomenutí stojanu na koloběžky (na pololetní schůzce s panem ředitelem zajistí zvoleni zástupci- pololetní schůzka)

Plastová zrcadla WC - (na pololetní schůzce s panem ředitelem zajistí zvoleni zástupci – pololetní schůzka)

 1. Diskuse, podněty žáků
 • prosba o rekonstrukci WC u jídelny (pololetní schůzka u pana ředitele)
 • připomenout spolužákům slušné chování v místnostech WC
 • ZŠ Dyjská – proč nejsou mléčné automaty? (Vlašánková)
 • Wifi – opětovně slabý signál, zatím hlášená 6. C (děti se zeptají  na stav paní učitelky Střelcové)

DALŠÍ SCHŮZKA PARLAMENTU - 26. 11. 2019 – 2. hodina

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události