Ekoškola

Ekoškola - Aktuality

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).O metodice sedmi kroků si můžete více přečíst zde (http://www.ekoskola.cz/program-metodika.html). Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Ekoškola naplňuje témata: voda, odpady, energie, školní prostředí atd. U každého tématu si může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, například zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit. Cílem ekoškoly je snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

Etwinningový projekt Think eco - live healthy

Út, 27/09/2016 - 08:15

Etwinningový projekt Think eco - live healthy

Na začátku školního roku se v prostředí krásného hotelu a zámečku Štiřín...více

Exkurze - Kolpingův dům

Út, 27/09/2016 - 08:13

Exkurze - Kolpingův dům

Dne 19.9. se konala první ze série exkurzí do komunitních zahrad, farem a kompostáren. Žáci, kteří...více

Exkurze

Út, 27/09/2016 - 08:13

Exkurze

V letošním školním roce, jak už jsme vás informovali v předchozím článku, se účastníme projektu Menu pro změnu. V...více

Menu pro změnu

Út, 27/09/2016 - 08:12

Menu pro změnu

V letošním roce se v rámci se naše školá účastní, jak součást programu Ekoškola, projektu Menu pro změnu. V...více

Schůzky Ekotýmu

1. schůzka Ekotýmu

St, 08/10/2014 - 12:07

Schůzka Ekotýmu - září

Dnes se poprvé sešel Ekotým. O čem jsme mluvili?

  • řekli jsme si 7 kroků Ekoškoly
  • ...více

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události