Platba za Volnočasový klub

Platba za Volnočasový klub na první půlrok ve školním roce 2022/2023

 

Za první půlrok vybíráme poplatek 400 Kč za měsíc, tj. 1600 Kč celkem. Platba je možná převodem na ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v el.žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do 15. září 2022.

 

Za druhý půlrok vybíráme poplatek 2400 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 15. ledna 2023. Prosím zasílejte platby zvlášť, nyní pouze platbu za první půlrok.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události