Platba za klub – 1. pololetí

Platba za klub – 1. pololetí

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem (září až prosinec 2018).

Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce nebo to, které jste dostali při zápisu. U nultých ročníků je to 0). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

 

Splatnost je do pátku 14. září 2018. Důrazně žádám o dodržení termínu.

 

Děkuji

Mgr. Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka ŠD