Platba družiny za 2. pololetí

Platba za školní družinu na druhé pololetí ve školním roce 2019/2020 

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1800 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte. 

Splatnost je do pátku 31. ledna 2020

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události