INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ZÁPISU NA ROK 2022/2023

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ZÁPISU NA ROK 2022/2023

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Kristýna Matějíčková

 

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

     email: ty.matejickova@gmail.com

 

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:30 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

  • Ranní družina: budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská).

                                         11:40 – 17:00 odpolední družina

 

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

Vyzvedávání dětí:                 

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 (pouze když končí výuku v 11.40 hodin a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 (pouze když končí výuku v 11.40 hodin) a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 a od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00

Pá: od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 400 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1600,- Kč) a 15. ledna (2400,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v el. žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

  1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

ČIPOVÉ KARTY

  • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
  • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat,
  • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
  • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy pro vyzvedávání jednotlivých ročníků,
  • pokud se třikrát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k odhlášení vašeho dítěte ze školní družiny,
  • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována. Poplatek za novou kartu je při ztrátě 100 Kč,
  • všechny karty se najednou vrací na konci školního roku škole.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2022/2023

Zápis do školní družiny probíhá na tomto odkazu: https://druzina.zscakovice.cz/zapis

Proběhne pouze elektronicky. Prosím přihlašujte se až ve chvíli, kdy budete vědět, do jaké třídy je Vaše dítě zařazeno. Do jaké třídy je zařazeno se dozvíte na informační schůzce pro rodiče prvňáčků 15. 6. v 16.00 hodin v Hlavní budově školy.

Evidenční číslo je registrační číslo/kód, který máte uvedený v přihlášce na zápis do školy. Potvrzení o přijetí přihlášky přijde do tří pracovních dnů na email uvedený v přihlášce.

2. a 3. třídy mají zápis do školní družiny od 1. do 10. června 2022

0., 1. třídy mají zápis do školní družiny od 16. do 24. června 2022

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události