INFORMACE K VRÁCENÍ ČIPOVÝCH KARET ZA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

prosíme o vrácení všech Vašich čipových karet dohromady poslední den, který budete vyzvedávat dítě ze školní družiny.

Odevzdávání karet do 14. 6. (nevyužijeme dohled 17. 6. - 28. 6.)

Do 13. 6. 2024 včetně bude možné karty vracet na recepci v hl. budově školy na náměstí Jiřího Berana 500.

14. 6. 2024 IFORMACE K POSLEDNÍMU DNI ŠKOLNÍ DRUŽINY DOSTANETE POZDĚJI.

Odevzdávání karet v době dohledu 17. 6. - 28. 6.

Opět platí vrácení všech Vašich čipových karet dohromady poslední den, který budete vyzvedávat dítě ze školní družiny.

V tomto období je možné karty vracet NA RECEPCI NA BUDOVĚ JIZERSKÁ.  

Při ztrátě karty bude účtován poplatek 100,- Kč, který zaplatíte na recepci. 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem Bc. Krzyžánková Alena, vedoucí vychovatelka školní družiny

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz