Vyhlášení ředitelského volna - 8. 10.

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (organizace parlamentních voleb) na 8. 10. pro žáky Základní školy Dr, Edvarda Beneše ředitelské volno.

Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny.

Mgr. Martin Střelec
ředitel školy

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události