Ředitelské volno 18.11.2022

Vážení rodiče,
ve pátek 18. 11. 2022 bude v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlášeno ředitelské volno. 

K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodu organizace probíhající přístavby nové školní budovy. Omlouváme se za případné problémy, které Vám „ředitelské volno“ způsobí.
S pozdravem
Martin Střelec

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události