Obnovení vyučování od 25. 5.

Vážení rodiče,
od 25. 5.  zahájili obnovenou docházku pro žáky 1. stupně.​ Organizace této docházky se řídí vydanými pravidly MŠMT http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/download/  a je zcela dobrovolná. V případě, že žák patří do rizikové skupiny, tedy, že naplňuje alespoň jeden z rizikových faktorů, nebo pokud některý z faktorů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  Rizikové faktory jsou následující:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Vytvořené skupiny není možné jakkoliv měnit. Skupiny vytvořila škola z přihlášených žáků dle vlastních organizačních potřeb a rodiče byli o zařazení do skupin informováni. Pedagogický dohled je zajištěn vždy jedním pedagogickým pracovníkem školy na dopolední blok a druhým na odpolední blok. Tito pracovníci jsou přiděleni ke skupině na celý zbytek školního roku.  Dopolední blok bude zhruba od 8:00 do 12:00. Odpolední blok bude probíhat od 12:00 do 16:00 a aktivity se zde budou řídit principy ŠVP školní družiny. Školní družina již do konce roku nebude otevřena, účast v odpoledním bloku je bezplatná. O způsobu refundace plateb za školní družinu budete informováni. V průběhu odpoledního bloku bude možné žáky kdykoliv ze školy vyzvednout. Obecně lze říci, že v dopoledním bloku bude probíhat vzdělávání dle současných pravidel pro distanční výuky, ktera i nadále bude hlavním způsobem vzdělávání. Nebude se např. známkovat a žáci navštěvující školu nebudou nijak zvýhodněni oproti žákům plnícím v domácím prostředí distanční výuku. Průběžně budeme informace rozšiřovat a upřesňovat. Celá příprava znovuotevření je závislá na konečném počtu školních skupin. Věřte, že se snažíme zajistit co nejméně komplikovaný provoz školy. Pravidla, která jsou sice velmi přísná a organizačně omezující, plně respektujeme a děláme maximum, abychom jejich dodržování zajistili.

Přeji všem pevné zdraví

S úctou

Martin Střelec​

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události