Informace o změnách týkajících se testování žáků s účinností od 3.1. 2022

Vážení rodiče,
od 3.1. platí mimořádné opatření MZČR, které se dotkne všech zaměstnanců školy a všech žáků. 

 Informace o změnách účinných od 3.1.2022 :

 - v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;

 - od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;

-  nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

  • povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáka, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem,

Jinak bude testování ve stejném režimu jako před prázdninami
Více informací můžete najít na webu www.edu.cz a na přiloženém letáku pro rodiče.

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události