Aktuálně - Volnočasový klub

Volnočasový klub 2019/20

VOLNOČASOVÝ KLUB

Ve školním roce 2019/2020 bude volnočasový klub otevřen pouze pro žáky třetích ročníků.

Volnočasový klub funguje velmi podobně jako školní družina. Děti si po vyučování vyzvedává paní vychovatelka, jde s nimi na oběd a poté mají společnou činnost.

Od 13.00 do 14.00 je činnost relaxační, kdy si děti hrají a sportují.

Od 14.00 do 15.00 mají činnost řízenou a od 15.00 mají děti opět relaxační činnost.

Klub letošní rok funguje také na bázi čipových karet. Děti si můžete vyzvedávat pouze ve vyzvedávací časy, které jsou stejné jako ve školní družině: PO-ČT od 12.30-13.30 a poté od 15.00 hodin. V pátek od 12.30-13.30 a poté od 14.30 hodin).  Děti mohou mít samostatné odchody, které jsou po domluvě s paní vychovatelkou přes program Bakalář. Případné změny se řeší, stejně jako ve školní družině, přes program Bakalář. Ve volnočasovém klubu funguje i telefon, na který je v případě nutnosti, nečekaných změn apod., možné zavolat.  Na dítě můžete čekat na recepci či venku před budovou. Docházka ve volnočasovém klubu nemusí být 3x týdně, jelikož byl klub původně zřízen pro žáky čtvrtých ročníků. Náplň činnosti je lehce odlišná, jedno téma se zde probírá celotýdenně na rozdíl od družiny, kde máme měsíční plán. Děti z klubu mohou navštěvovat rovněž ranní družinu, kroužky školní družiny a školní kroužky.

Vychovatelka: Bc. Kristýna Krausová

Umístění: Hlavní budova školy ŽS Dr. Edvarda Beneše

Tel: 733 737 394

Platba volnočasového klubu:

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do pátku 20. září 2019.

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 1800 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 20. ledna 2020. Prosím zasílejte platby zvlášť, nyní pouze platbu za první pololetí.

 

Děkuji, Mgr. Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události