Zápis ze 4. schůzky

                                       4. SCHŮZKA PARLAMENTU - 28. 11. 2017

1. Projekt Hrdá škola

- ukončen výběr objednávek školních mikin

- proběhlo druhé kolo projektu Den školy

- třetí aktivita – Dobrý skutek viz plakátek, sběr šatstva a obuvi od 4. – 8. 12. 2017, žáci budou v přízemí školy, vestibul, kontejner

      2. Hlasování výběru filmu pro předvánoční kino

        - odkaz přes Bakaláře pro žáky 6. – 9. Tříd, do konce listopadu

        - 21. 12. 2017 sraz jednotlivých tříd v 8:30, cena 109,- Kč

        - 1. česká komedie: Bajkeři

       - 2. pohádka: Zpívej

       - 3. komiksový film Thor: Ragnarok

       - informace podají jednotliví třídní

    3. Postup 3 družstev ve školní laser game lize, čtvrté družstvo uvidí po

       skončení základních kol

Dotazy:

  • Kdy bude zahájen běžný provoz jídelny na hlavní budově? (konec listopadu, původní termín, plánován prosinec, pravděpodobně reálná až leden)
  • Kdy bude zprovozněna jídelna v ZŠ Jizerská? Shodné s předešlým)
  • Zda ještě bude zprovozněna wifi síť na škole?

            (zatím v pozorování zátěž wifi sítě, řeší se s firmou, po realizaci budeme

             informováni    panem učitelem Řepou)

Diskuse:

  • návrh přesunu druhého ping-pongového stolu z prostoru, kde se hraje fotbálek (např. druhé patro, odtud fotbálek do třetího patra, nejvhodnější z hlediska prostoru, Z. Koutníková – pan ředitel)
  • zda budou doplněny nové lavice do třetího patra (Z. Koutníková – pan ředitel)
  • poděkování J. Korbay za organizaci hlasování melodie pro nové zvonění, změna obnovení dohodnuta cca jednou za čtvrt roku
  • diskuse proč nebyly stále dopracovány Mega zprávy školy
  • diskuse zvonění ZŠ Dyjská (komentář paní asistentky, že není zcela vhodné z hlediska z pohledu integrovaných dětí) – zjistí p. uč. Vlašánková
  • upozornění na špatnou prezentaci informací zástupců třídám

 

  • další schůzka parlamentu: pondělí 11. 12. 2017 – 2. hodina