Zápis z 1. schůzky

  1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 18. 9. 2017

Co je to žákovský parlament?

V ŽP se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe. Parlament na školách vykonává především tyto aktivity:

Realizuje projekty vedoucí ke změně klimatu školy

Komunikuje s vedením školy a učiteli

Přináší připomínky a námět ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrz zvolených zástupců)

Pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby efektivně plnili svou roli v ŽP

Ovlivňuje dění ve škole, popř. obci

1.Evidence zástupců jednotlivých tříd

2.Volba předsedy a místopředsedy parlamentu

3.Dle účastí žáků - foto parlamentu

4.V závěru roku neprovedena návštěva vedení školy – Z. Koutníková, S. Bogner, noví zástupci domluví schůzku s vedením školy – náplň seznámení s činnosti parlamentu v minulém roce

5.Laser game školní liga

Přihlášení 6- členných týmů nejpozději do dalšího konání parlamentu.  3 – kolová postupová soutěž. Jedno kolo na žáka 200,- Kč.

6.Hrdá škola

V letošním školním roce se zúčastníme projektu Hrdá škola - https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola. Během školního roku zde probíhají jednotlivé akce. Domluvte se ve třídě, kterých akcí se budete chtít účastnit. Již 13. 10. proběhne mezinárodní SUIT UP DEN

 Buďte stylová škola a hoďte se do gala! Vyhlaste celoškolní Suit-up den, kdy všichni přijdou hezky a formálně oblečení! Mezinárodní Suit-up den probíhá na celém světě, tak se připojte a užijte si tento výjimečný den. 

V rámci tohoto projektu, si jako škola zvolíme svou „školní mikinu“. Od dnešního dne, bude možné on-line hlasování s výběrem loga pro naši mikinu. Hlasování bude přístupné na webových a facebookových stránkách školy - https://schoolsunited.cz/skoly/zakladni-skola-dr-edvarda-benese-praha-9-cakovice-namesti-jiriho-berana-500 

Hlasování proběhne do 27. 9. 2017. Po-té budete formou plakátu informováni o vítězném logu. Navíc bude možnost pro zájemce si mikinu s vítězným po objednání zakoupit. Jednotlivé velikosti mikin bude možnost po domluvě vyzkoušet (p. uč. Vlašánková).

7.Poničení automatu s psacími potřebami

8.Diskuse