Hudebně - dramatický kroužek

HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK

Lektor: Lucie Strnadová

Věkové omezení: pouze pro 1. třídy

Kdy: pondělí 15.00-16.30

Kapacita: 10

Cena: 100 Kč/ pololetí, platí se v hotovosti (děti donesou na první hodinu)

Kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a slovní hrátky, ale i ostatní, které chtějí objevit něco nového. V průběhu roku nás budou provázet různé hry, zaměřené především na procvičení verbální i neverbální komunikace, sociální vnímání, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Samozřejmostí je i nácvik krátkého divadelního představení, kde najde využití každý! 

Registrační formulář

Registrace na kroužek v tuto chvíli není možná

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události