Počáteční rozvrh hodin (délka vyučování) v 1. třídě

Počáteční rozvrh hodin (délka vyučování) v 1. třídě:

 

1. školní týden 4. – 8. září 2017:

pondělí                       1 vyučovací hodina (do 8.45 hodin), následuje schůzka s rodiči

úterý - pátek               2 vyučovací hodiny (do 9.40 hodin)

 

2. školní týden 11. – 15. září 2017:

pondělí - pátek           3 vyučovací hodiny (do 10.45 hodin)

 

Od 18. září 2017 bude probíhat vyučování v 1. třídách podle platného rozvrhu hodin denně do 11.40 hodin.