Informační list ZŠ - školní rok 2016 / 2017

Základní škola Dr. Edvarda Beneše
 

Adresa: 
Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500
Součásti školy: 
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Vedení školy: 
ŘeditelMgr. Martin Střelec
Statutární zástupkyně řediteleMgr. Kateřina Švajdová
Zástupkyně řediteleMgr. Petra Boháčková
Zástupkyně ředitele Mgr. Jana Češková
Vedoucí vychovatelka ŠDBc. Barbora Šimonová
Ekonomka školyIng. Dana Drlíková
Hospodářka školyVěra Červenková
Vedoucí ŠJMilena Pokorná
Vzdělávací program školy ŠVP "Škola - perspektiva pro život"
Kapacita ZŠ
Kapacita ZŠ: 
1 110 žáků
První třídy
Počet prvních tříd: 
7
Počet žáků prvních tříd: 
168
Přípravná třída
Počet tříd: 
2
Počet dětí: 
26
Školní družina
Počet žáků: 
412
Počet oddělení: 
14
Školní klub
Počet žáků: 
0
Počet oddělení: 
0
Počet tříd ZŠ
Počet tříd ZŠ: 
39
Počet tříd I.st: 
28
Počet tříd II.st: 
11
Počet žáků ZŠ
Počet žáků ZŠ: 
996
Počet žáků I.st: 
702
Počet žáků II.st: 
294
Průměr žáků na třídu
Průměr žáka na třídu - I.st: 
25.10
Průměr žáka na třídu - II.st: 
26.70
Školní jídelna - počet přihlášených dětí / žáků
Přihlášených MŠ: 
0
Přihlášených ZŠ: 
0
Přihlášených SŠ: 
0