Jídelna - školní rok 2016/2017

pro přihlašování a výběr obědů:  www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

 

Upozornění pro všechny strávníky:

Obědy na  poslední týden  26. 6. – 30. 6. 2017 se odhlašují do 23. 6 2017.

Žáci, kteří odcházejí ze školy si přijdou pro vyúčtování /vrácení zálohy, přeplatky za odhlášené obědy a vrácení zálohy za ID čip/:

ZŠ Čakovice     22. 6. 2017        7.00  - 14.00 hod.

Gymnázium     23. 6. 2017         7.00  - 14.00 hod.

Výdej obědů:

 

26. 6. 2017               11.00  -  14.00 hod.

27. 6. 2017               11.00  -  14.00 hod.

28. 6. 2017               11.00  -  13.00 hod.

29. 6. 2017               11.00  -  13.00 hod.

30. 6. 2017               11.00  -  13.00 hod.

 

Nové pokyny k placení stravného

Od února 2017 dochází ke změně, již nebudeme dětem dávat žádné lístečky s informací o ceně projedených obědů. Možnost placení obědů pouze:

1.trvalým příkazem:

Věková skupina                                                                   7-10let       22dní x 26Kč = 572Kč

                                                                                              11-14let    22dni x 28Kč = 616Kč

                                                                                              nad 15let  22dní x 30Kč = 660Kč

Platba vždy k 20. dni v měsíci na číslo účtu: 35-249363309/0800, variabilní symbol je identifikační číslo žáka.

První platba na měsíc únor k 20.2.2017 poslední k 20.6.2017.

Vyúčtování za období únor až červen bude provedeno v měsíci červenci. Přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Upozorňujeme, že v únoru 2017 bude ještě nutná úhrada za měsíc leden 2017, částka bude na posledním vyúčtovacím lístečku.

POZOR NA SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ VAR. SYMBOLU

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

2.inkasem:

Pokud se rozhodnete pro platbu inkasem, je nutné na adresu delna@zscakovice.cz  sdělit mailem číslo Vašeho účtu. Následně Vám budou zaslány informace o dalším postupu. (Bude třeba ve Vaší bance vyplnit souhlas s inkasem, upřesníme číslo sběrného účtu pro inkasní platby a limit inkasních plateb.)

 

Výdej obědů :

           1. 9. 2016                                             11.00  -  13.00 hodin       

    od   2. 9. 2016                                             11.30  -  14.00 hodin

      cizí strávníci                                             11.00  -  11.30 hodin

                                                                        

 INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ:

 www.jidelna.cz

 

Od 1. 9. 2016 se zvyšují ceny obědů:

věk. skupina 7-10 let:           26,- Kč

věk. skupina 11-14 let:         28,- Kč

věk. skupina  15 a více let:   30,- Kč